Nederlandse Veiligheidsdienst keert terug op beveiligingsmarkt

Tot 1999 was de Nederlandse Veiligheidsdienst de grootste particuliere beveiligingsorganisatie in Nederland. Dat jaar verdween de naam van de markt en gingen bedrijfsonderdelen naar G4S en Facilicom. Dit jaar beleeft het bedrijf echter een wederopstanding onder leiding van toenmalig directeur Cor Clement.

De overname door het Deense Falck betekende onbedoeld het einde van de Nederlandse Veiligheidsdienst. Het moederbedrijf had namelijk ook al de bedrijven Group 4 en Securicor in bezit, waarmee het een te groot marktaandeel kreeg in de ogen van de NMa. Het gevolg was dat onderdelen afgestoten moesten worden. Een deel verzelfstandigde zich tot G4S Nederland, terwijl een ander deel aan Facilicom werd verkocht, dat het samenvoegde met PreNed tot het huidige Trigion.

Mix van alles wat nodig is
Oud-directeur Cor Clement was kort voor de overname naar de Verenigde Staten vertrokken waar hij leiding ging geven aan een bedrijf dat onder andere complete brandweerkorpsen en duizenden ambulances exploiteert. Hij hield echter ook contact met Nederland en merkte meer en meer dat er behoefte begon te ontstaan aan een nieuwe manier van beveiliging. Niet met mensen of techniek, maar met een wel afgewogen mix van alles wat nodig is om de klant een goed beveiligde omgeving te bieden. Dat is wat volgens hem de Nederlandse Veiligheidsdienst gaat leveren. Niet zoals vroeger, vanuit een gigantisch bedrijf dat alles zelf in huis heeft, maar via een netwerk van gespecialiseerde partners. Of het nu om slagbomen, bhv-training of cyber security gaat, het bedrijf wil alles kunnen bieden. De coördinatie vindt plaats vanuit een bedrijfspand met een eigen particuliere alarmcentrale in Goes.

Heel veel mogelijk
“Er is tegenwoordig heel veel mogelijk”, benadrukt Clement, “maar je ziet dat de opmars bij de grootste bedrijven wordt vertraagd omdat techniek de belangrijkste omzetcomponent kannibaliseert: de manuren. Daardoor blijven geïntegreerde concepten achterwege, terwijl die juist kansen bieden. Ik zag dus goede mogelijkheden voor een herstart met optimaal gebruik van wat met combinaties van mensen en technologie mogelijk is.”
Het ontwikkelen van nieuwe concepten gaat volgens de ondernemer het makkelijkst als je niet geremd wordt door ‘oude omzet’. “Als je tegen een cameramerk aanloopt dat 1,8 miljard investeert in research & development kan je dat niet links laten liggen, omdat je dan misschien minder avond- en weekenddiensten kan verkopen.” Deze visie komt ook terug in de alarmcentrale. De activiteiten worden volgens Clement zodanig gekozen dat er 24 uur per dag ongeveer evenveel te doen is, zodat er maximale efficiency wordt bereikt en de werkdruk gelijkmatig verdeeld blijft. “De vraag vanuit de markt komt centraal te staan en wat we aan specialisten tekort komen leiden we op. Zo deden we dat vroeger ook.”

Coöperatie
De nieuwe Nederlandse Veiligheidsdienst heeft met het partnernetwerk een formule à la Uber en Airbnb. Het wordt een coöperatie van bedrijven tussen de grootste en kleinste beveiligingsbedrijven in. Clement: “Samen streven we het collectieve doel na en dat is het leveren van slimme en hoogwaardige beveiliging. Daarbij wordt meteen op de breedte ingezet. Zo biedt de PAC traditionele diensten, maar ook beheer van sociale alarmering, gebouwbeheer en bewaking van productieprocessen op afstand, cameratoezicht en zelfs assistentie bij autopech. Later wordt ook cybersecurity toegevoegd.” In het eerste kwartaal van dit jaar verwacht het bedrijf de eerste opdrachten te krijgen en dan komt er ook een duidelijke lancering van de nieuwe Nederlandse Veiligheidsdienst Groep.

Een uitgebreid interview met Cor Clement is te lezen in de februari-editie van het vakblad BEVEILIGING.

Gedeeld

Geef een reactie