Nieuwste brandmeldpanelen besparen op onderhoudskosten

Lobeco organiseerde in samenwerking met Siemens de Lobeco Fire Experience. Ingegaan werd op de nieuwste regelgeving waarin onder andere de normen zijn opgenomen voor onderhoud op afstand. Ook de nieuwste technische ontwikkelingen werden gepresenteerd, waaronder brandmelding in de cloud.

Op het moment moeten onderhoud en softwarematige aanpassingen van brandmeldsystemen nog vaak op locatie worden uitgevoerd. Dat kan tegenwoordig ook op afstand, wat voor de installateur en dus de klant veel tijd en geld bespaart. Noodzakelijk, aldus Richard Monster van Lobeco, want hoewel de brandmarkt in Nederland met maar 3 procent per jaar groeit, kunnen de bedrijven deze groei nauwelijks aan wegens personeelsgebrek. Door meer op afstand te doen, zou de totale omzet in branddetectiesystemen – geschat op 78 miljoen euro per jaar – nog een stuk omhoog kunnen. De normen hoeven de vooruitgang niet in de weg te staan, want in de nieuwste versies is ook digitalisering van het onderhoud opgenomen.

Onderhoudsnorm
Integratie is ook een toverwoord dat binnen de brandwereld maar langzaam omarmd wordt. De industrie is er wel klaar voor. Onder de kreet ‘protection matters’ propageert Siemens integrale oplossingen, om gebouwen op een evenwichtige en sluitende manier te beveiligen met een combinatie van detectie, alarmering, ontruiming en blussing. Bedrijven kunnen het geheel als dienst in de markt zetten en de systemen van klanten beheren via een speciaal online-portaal. Dat ondersteunt ook gevarenmanagement.
Lobeco wees ook op enkele andere aanpassingen in de onderhoudsnorm NEN2654-1 2018. Zo is nu voor iedere installatie een onderhoudsplan verplicht, wordt niet meer alleen naar de melders gekeken, maar ook naar de combinatie van melder en omgeving en wordt een minimale onderhoudsfrequentie van 1 jaar voorgeschreven, tenzij de melders door de centrale worden bewaakt. Dan mag onderhoud eens in de twee jaar plaatsvinden.

Efficiënter
Onderhoud kan ook efficiënter door het proactief in te plannen en dus niet te wachten tot iets defect raakt en direct vervangen moet worden. Met de modernste brandmeldcentrales is na te gaan wanneer de onderhoudstermijn van bepaalde melders nadert. De melders worden dan niet alleen tijdig gereinigd of vervangen, het wordt ook makkelijker om de monteurs efficiënter in te zetten. Die kunnen in één keer meerdere klanten in één stad bezoeken, in plaats van dat zij meerdere keren naar die stad moeten rijden voor verschillende klanten. Lobeco wees op de speciale apps die hiervoor zijn ontwikkeld. Die helpen de monteur ook op locatie, onder andere met het samenstellen en verzenden van een rapportage.

Technische ontwikkelingen
Wat nieuwe producten betreft werden de laatste ontwikkelingen van brandveiligheid aangegeven, zoals IP7, Siemens Cerberus Cloud met daarin alle functionaliteiten en de nieuwe signaalgevers
van Siemens met gesproken woord en flitslicht. Ook de Cerberus Pace werd gedemonstreerd. Dit systeem bevat het HiFi ‘gesproken woord’ ontruimingssysteem van Siemens en heeft vele mogelijkheden zoals bijvoorbeeld achtergrondmuziek in een winkelcentrum, entertainment met PRO-geluid bij evenementen
op scholen of in sporthallen.
Rik Schutte van Siemens wees erop dat PACE in de Alpen wordt gebruikt voor branddetectie in tunnels en dat er daarom zeer hoge kwaliteitseisen aan worden gesteld. Het behoort tot de duurdere systemen, maar door ze efficiënt in te zetten is er ook weer geld mee te besparen. Zo kunnen ze de functies van een omroep-, achtergrondmuziek- en ontruimingssysteem met gesproken woord combineren. Zo zijn minder kabels en luidsprekers nodig en kan op uren worden bespaard. Bijzonder is volgens Schutte dat geen vertraging optreedt, waardoor geluid ook in zeer grote ruimte goed klinkt en instructies optimaal verstaanbaar blijven.

Signaalgevers
Gepresenteerd werden ook de IP7-signaalgevers van Siemens. Erdo Roep toonde de modellen, waaronder een aantal met gesproken woord. Bijzonder daaraan is dat zij vijftien talen spreken, waarvan er twee gekozen kunnen worden. In bijvoorbeeld een grote winkel kan de ontruimingsinstructie eerst in het Nederlands en daarna in het Engels worden gegeven. Een taal als Koreaans zit niet in het systeem, maar kan op verzoek wel worden toegevoegd. De signaalgevers doen elke 24 uur een zelftest, die voor de omgeving niet hoorbaar is. Er is ook een buitenversie met een behuizing conform IP65.

Cloud
Tot slot gaf Lobeco een demonstratie van het beheer van brandmeldsystemen via de Cerberus-cloud van Siemens. Op een landkaart waren met iconen de locaties van brandmeldinstallaties aangegeven. Installaties die in orde zijn, krijgen een groene icoon. Als de icoon geel kleurt, is aandacht nodig en kan een bezoek worden gepland. Een rode icoon wijst op een acuut probleem, dat direct opgelost moet worden. Wat er opgelost moet worden is eenvoudig na te gaan, door met de muis op het icoon te klikken. Het gaat hier overigens niet alleen om componenten voor branddetectie. Het hele systeem wordt gemonitord, dus ook de onderdelen die van belang zijn voor blussing en ontruiming.
Voorlopig heeft 90 procent van de brandmeldcentrales nog geen remote-verbinding. Er gaat dus een grote markt ontstaan, zo verwacht Lobeco. De distributeur wees onder andere op de te behalen besparingen op capaciteit en dus geld met remote beheer.

Gedeeld

Geef een antwoord