NVD test of persoonlijkheid past bij bepaalde beveiligingsfunctie

Met het verplichte diploma en eventuele werkervaring is iemand volgens NVD Beveiligingen nog niet per definitie geschikt voor bepaalde functies of opdrachtgevers. Het bedrijf gaat daarom bij de selectie van kandidaten een stapje verder en onderzoekt ook de persoonlijkheidskenmerken met een beproefde methode.

Het werk van een beveiliger lijkt soms makkelijk, maar als het erop aankomt wordt het een ander verhaal. Iemand moet dan sterk in zijn schoenen staan om onder extreme stress nog feilloos te kunnen functioneren. Of dat ook werkelijk zo is, kan beter vooraf dan achteraf worden vastgesteld. Daarom werkt NVD Beveiligingen sinds kort met SOSIE. Dit is een psychologisch testprogramma dat persoonlijkheidskenmerken en (inter)persoonlijke waarden in kaart brengt. Zo ontstaat een persoonlijkheidsdimensie met eigenschappen, potentieel, sterktes en ontwikkelpunten van de onderzochte kandidaat. Bovendien wordt inzicht verkregen in de mate van motivatie, bronnen van voldoening en voorkeuren. Zo ontstaat een profiel dat uitstekend gebruikt kan worden om te beoordelen of iemand een bepaalde functie aan kan.

Beproefde methode
De testen worden uitgevoerd door Pearson Assessment and Information en verwerkt door hiervoor getrainde medewerkers van de HR-afdeling van het beveiligingsbedrijf. SOSIE is een beproefde methode. Al sinds 1991 wordt er in de Verenigde Staten mee gewerkt en sinds 2011 maken ook bedrijven in Nederland er gebruik van. Dit nadat de effectiviteit is bewezen met een experiment waaraan 950 personen hebben deelgenomen.
Recent heeft NVD Beveiligingen onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden voor het testen. Uit een aantal geselecteerde partijen kwam Pearson naar voren, vanwege de duidelijke testen en persoonlijke benadering. Inmiddels is een klein aantal kandidaten getest op geschiktheid voor hogere functies, zoals supervisor en objecthoofd. Dergelijke functies stellen specifieke eisen aan de persoonlijkheid van de medewerkers en dankzij SOSIE is het vrijwel zeker dat de nieuwe supervisor en het nieuwe objecthoofd aan deze eisen voldoen en daarmee perfect geschikt zijn voor de uitdagingen waartegen zij aan kunnen lopen.

Gedeeld

Geef een reactie