Opdracht technische beveiliging Waternet voor Automatic Signal

Waternet heeft een uitgebreide aanbesteding gehouden voor de beveiligingssystemen op diverse locaties. Kwaliteit was daarbij een belangrijk gunningscriterium. Onlangs is deze opdracht definitief gegund aan Automatic Signal, system integrator van technische beveiliging.

Het betreft een meerjarige raamovereenkomst voor zowel de realisatie als het onderhoud van inbraak- en toegangssystemen. Meteen na de gunning is een vast ‘Waternetteam’ van het beveiligingsbedrijf gestart met de uitvoering van het contract.
Kees van de Woestijne, commercieel directeur bij Automatic Signal, is trots op de opdracht: “Wij zien uit naar een goede samenwerking met een partij als Waternet. Met deze raamovereenkomst kunnen we goed laten zien wat onze toegevoegde waarde is.”
Waternet verzorgt het drinkwater voor de gemeente Amsterdam, het afvalwater voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het watersysteem voor AGV Assets.

Gedeeld

Geef een reactie