Protec verbetert brandveiligheid van het DeLaMar Theater

Na ruim tien jaar voldeed de brandbeveiliging van het DeLaMar Theater in Amsterdam niet langer aan de eisen. Protec Brandbeveiliging slaagde er in het systeem weer helemaal up-to-date te brengen, door feitelijk alleen de centrale te vervangen. Hierdoor bleven de kosten voor het theater beperkt.

Het DeLaMar Theater in Amsterdam heeft een bijzondere geschiedenis die begint in 1887. Het theater biedt een podium aan grote cabaretiers, musicals, komedies, toneelklassiekers, festivals en jeugdvoorstellingen. Het theater is tussen 2005 en 2010 volledig nieuw gebouwd met instandhouding van de monumentale gevel en beschikt over twee zalen en meerdere ruime foyers. Bewust van de publieke functie wilde het DeLaMar theater een upgrade van de brandveiligheid en een inperking van de brandveiligheidsrisico’s.
Uitdaging
Voor Protec Brandbeveiliging was de kern van de uitdaging de bestaande sprinkler-/brandmeldcentrale (SMC). Als gevolg van uitbreidingen en aanpassingen liep de bestaande centrale tegen zijn limieten aan. Deze voldeed daarom niet meer aan de brandveiligheidswensen van het DeLaMar Theater en diende vervangen te worden. Het project werd uitgevoerd in opdracht van Mega Elektra, onderdeel van de Nexton group. Aan de brandbeveiliging worden enkele bijzondere eisen gesteld. Een daarvan is de zogenoemde theaterschakeling. Tijdens een voorstelling kan gebruik worden gemaakt van rook- en hazemachines. Om ‘ongewenste’ brandmeldingen te voorkomen schakelt men voor de duur van de voorstelling de rookdetectie uit terwijl de hittedetectie in bedrijf blijft. Om de brandveiligheid ook tijdens voorstellingen te garanderen wordt de theaterschakeling alleen gebruikt in afgebakende zones, vooraf afgestemd met de bevoegde autoriteit.

Oplossing
De sprinklermeldcentrale in het theater is een brandmeldcentrale met speciale voorzieningen voor het signaleren van brand- en storingsmeldingen vanuit een sprinklersysteem. Hij detecteert, signaleert en stuurt in sommige gevallen bij een beginnende brand de sprinklerinstallatie aan. Gebruikt werd de 6300 sprinklermeldcentrale, die nu vervangen is door een Protec 6500 centrale. Met de 6500 sprinklermeldcentrale is iedere denkbare schakeling mogelijk, omdat men in de software gebruik kan maken van ‘logic programming’: programmeren met logische poorten.
Alle componenten die op de 6300 centrale waren aangesloten worden ook herkend door de 6500 centrale. Bestaande componenten op de melderlussen kunnen worden overgenomen en hergebruikt. De kosten voor het in stand houden van het systeem worden hierdoor beperkt doordat alleen de centrale, het hart van het systeem, vervangen hoeft te worden.In de entreeloge, het Grand Cafe en bij de receptie zijn brandweerpanelen geplaatst. Het brandweerpaneel geeft een plattegrond van het gebouw, met per detectiezone aangegeven of er wel of geen brand is. In het geval van brand ziet de brandweer direct de status van het sprinkler- en brandmeldsysteem.
Protec Brandbeveiliging zegt er trots op te zijn dat het theater al jaren een vaste opdrachtgever is. Jaarlijks vindt er uitvoerig preventief onderhoud plaats en bij calamiteiten is er direct contact tussen de partijen.

Gedeeld

Geef een antwoord