Saval komt met fluorvrij blusschuim op de markt

Saval is er na 8 jaar intensieve research, in samenwerking met TNO, in geslaagd om een volledig fluorvrij schuim voor draagbare brandblussers te ontwikkelen. Dit F3 blusschuim combineert volgens de fabrikant een goed blusvermogen op zowel vaste stoffen en vloeistoffen met het beste milieuprofiel na zuiver water.

Onzichtbare vervuiling als gevolg van door de mens gecreëerde chemische stoffen veroorzaakt een langzame, maar op termijn even ernstige aantasting van ons leefmilieu. Bekende voorbeelden zijn resten van medicijnen, bestrijdingsmiddelen en coatings. Maar ook fluorverbindingen uit blusschuim worden steeds vaker teruggevonden op plaatsen waar ze niet thuishoren. Het gaat dan niet om de fluor die in tandpasta zit, maar om een chemische fluorverbinding die vergelijkbaar is met de antiaanbaklaag van pannen. Die fluorverbindingen zijn heel sterk, maar breken niet af als ze in het milieu terecht komen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemt deze geperfluoreerde verbindingen (PFAS) Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Voedselketen
Een stuk plastic is makkelijk op te ruimen en veel andere materialen worden door de natuur zelf afgebroken. Dat geldt niet voor de fluorsurfactants. Deze stoffen breken niet af maar hopen zich op in de vetweefsels van dieren die in de zee leven. Zo kunnen ze uiteindelijk zelfs in de menselijke voedselketen terecht komen. De wereldwijde vervuiling door fluorchemicaliën is nu nog beperkt, maar als er niets wordt gedaan zullen de concentraties verder oplopen en ook een gevaar gaan vormen voor de gezondheid van de mens. Met Bioclass F3 fluorvrije brandblussers van Saval is te voorkomen dat extra fluorsurfactants in het milieu terecht komen.

Blusvermogen
De nieuwe Bioclass F3 blusschuimen zijn volledig fluorvrij, zonder concessies te doen aan het blusvermogen, op zowel vaste stoffen als vloeistoffen. De Bioclass F3 schuimblussers zijn geschikt voor de meest voorkomende brandrisico’s in kantoren, onderwijs, winkels, zorg en lichte industrie. Ook voor de brandweer en voor de bescherming van grote risico’s in de (petro-)chemische industrie zijn inmiddels fluorvrije schuimsoorten beschikbaar. Hierbij is vaak echter wel een aanpassing van systemen nodig. De specialisten van Saval kunnen samen met de klant inventariseren wat de actuele brandrisico’s zijn en bepalen of fluorvrij in die situatie mogelijk is en welke installatie-aanpassingen daarvoor nodig zijn.

Fluorvrij oefenen
Fluorvrij oefenen kan volgens Saval altijd. Het speciale Practiclass Green oefenschuim is 100% fluorvrij en bevat bovendien geen schadelijke conserveringsmiddelen. Dit speciale concentraat, met een bijmengverhouding van 3%, gedraagt zich in alle opzichten als een normaal schuim zodat niet alleen de brandbestrijding geoefend wordt, maar ook de slangen, tussenmengers en straalpijpen getest worden.
Helaas is er nog niet voor alle branden een fluorvrije oplossing beschikbaar. Als toch fluorsurfactants nodig zijn, is met diverse technieken te voorkomen dat deze onnodig in het milieu terecht komen. Zo is in de Bioclass HR+ blussers het fluorhoudende schuimconcentraat veilig opgeslagen in een hermetisch gesloten container, zodat het na 10 jaar veilig teruggewonnen en verwerkt kan worden. Het Smartmix schuimmengsysteem is voor grote schuimsystemen. Dit computergestuurde mengsysteem zorgt ervoor dat er geen druppel concentraat teveel verbruikt wordt. Het systeem maakt nauwkeurig testen eenvoudig zonder dat er fluorhoudend afvalwater vrijkomt en zonder dat er kostbaar schuimconcentraat verbruikt wordt.

Gedeeld

Geef een reactie