Slimme sensoren maken elk gebouw ‘smart’

TransQuest uit Apeldoorn toont tijdens de vakbeurs Facilitair geavanceerde sensortechnologie waarmee nieuwe, maar ook bestaande gebouwen veel intelligenter en daarmee efficiënter kunnen worden gemaakt.

Steeds meer organisaties ontdekken dat minder werkplekken nodig zijn als flexplekken worden ingevoerd. Dit gaat echter niet op, als iedere medewerker elke dag op dezelfde plaats wil zitten. Dan is er op de ene afdeling plaatsgebrek, terwijl op andere afdelingen de capaciteit onbenut blijft. TransQuest helpt organisaties om het proces met flexibele werkplekken te optimaliseren. Sensoren meten direct welke werkplekken op welke tijden gebruikt worden en waar werkplekken beschikbaar zijn. Zo is bijvoorbeeld te regelen dat verdiepingen pas opengesteld worden, als andere verdiepingen maximaal bezet zijn. Op rustige dagen kunnen sommige verdiepingen dan afgesloten blijven, wat een aanzienlijke besparing op energie en onderhoud oplevert.

Veiligheid
Ook de veiligheid wordt gediend met de technologie van TransQuest. Als werknemers geconcentreerd worden in delen van het gebouw, kan makkelijker en sneller tot ontruiming worden overgegaan als er een calamiteit is. Ook is het mogelijk om precies na te gaan of er op elk moment voldoende BHV-ers aanwezig zijn en waar die zich bevinden. Volgens Bart de Werd van TransQuest is exact te volgen hoe mensen zich door het gebouw bewegen en hoe de faciliteiten worden gebruikt. Maar hij begrijpt ook dat dit niet altijd wenselijk is onder medewerkers. Met anonieme data is echter ook veel te bereiken. Dan is in ieder geval al bekend welke werkplekken gebruikt worden en op welke momenten. Die informatie is ook te gebruiken voor toekomstige huisvestingsplannen. En er is nog veel meer mogelijk met sensortechnologie. Zo kan voortdurend de luchtkwaliteit in het gebouw worden gemeten, waarmee het ziekteverzuim kan worden teruggedrongen en het comfort kan worden verhoogd. “Data wordt steeds essentiëler voor facility managers”, stelt De Werd. “Want hij wordt steeds vaker afgerekend op resultaten. Dankzij sensortechniek kan hij met feiten onderbouwen hoe hij bijdraagt aan een hogere efficiency en dus een hogere winst. Dat daarmee meteen ook de veiligheid wordt verhoogd, is natuurlijk een waardevolle bijkomstigheid.”

TransQuest demonstreert de technologie tijdens de vakbeurs Facilitair in de Jaarbeurs Utrecht op 25, 26 en 27 januari. Het standnummer is B18.

Gedeeld

Geef een reactie