Stedin en D&B The Facility Group tekenen meerjarige overeenkomst

Netbeheerder Stedin besteedde eind 2016 zijn ontvangst- en beveiligingsdiensten opnieuw aan. De opdracht werd uiteindelijk gegund aan D&B The Facility Group. Stedin breidde daarmee de samenwerking uit van één naar in totaal zeven locaties.

De aanleiding voor Stedin om de ontvangst- en beveiligingsdiensten opnieuw in de markt te plaatsen was het aflopen van de overeenkomsten met de verschillende gecontracteerde partijen. Stedin ging op zoek naar een meerjarige partnership met een organisatie die in staat was haar expertise in te brengen en bereid zou zijn om samen de dienstverlening te ontwikkelen naar een niveau waarop deze zou aansluiten op de toekomstige behoeften van de Stedin organisatie. “En dat liever met een selecte groep partijen dan met een hele reeks aan leveranciers.” Vandaar ook dat Stedin ervoor koos om de ontvangst- en beveiligingsdiensten als één kavel aan te besteden.

Doorslaggevend
De opdracht werd gegund aan D&B The Facility Group. D&B was reeds sinds 2012 verantwoordelijk voor de beveiliging en ontvangst op het hoofdkantoor van Stedin aan het Blaak te Rotterdam. Doorslaggevend bij deze beslissing bleek de bereidheid van de D&B organisatie om zich openlijk af te vragen welke toegevoegde waarde zij op de zeven locaties van Stedin zou kunnen toevoegen en de grote focus op de menszijde van de gevraagde dienstverlening. “Andere partijen leken terughoudend om zichzelf te laten zien. En ook leken zij erg zoekende naar de punten en komma’s waar men op afgerekend zou gaan worden.”

Feilloos
Inmiddels heeft D&B The Facility Group een aantal maanden geleden de ontvangst- en beveiligingsdiensten overgenomen. “We hielden rekening met kleine aanloopproblemen zoals je die kunt verwachten bij een dergelijke grootschalige overgang, maar dat bleek onnodig. De operatie liep feilloos door, iedereen stond er, gekleed in de nieuwe bedrijfskleding, en allen wisten ze precies wat er van hen verwacht werd. Daar waren we erg blij mee”.

 

Gedeeld

Geef een reactie