Steeds vaker integrale beveiliging in het onderwijs

Bij het beveiligen van een school komt heel wat kijken. Trigion werkt al negen jaar samen met de Onderwijs Inkoop Groep (OIG) waarbij zij veiligheid creëren voor diverse schoolbesturen. Steeds vaker gebeurt dat met integrale oplossingen, waarin menskracht wordt gecombineerd met techniek en (data) intelligentie.

Ook binnen de samenwerking met de OIG wordt hier op verschillende scholen op ingezet. Zo is er vaak sprake van een aansluiting op de AlarmServiceCentrale van Trigion met alarmopvolging door de mobiele surveillance. Belangrijk bij alle oplossingen is dat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Het onderwijs heeft structureel te kampen met lage budgetten. “Door onze samenwerking met OIG zijn de scholen minder geld kwijt aan de beveiliging en kan dit geld worden besteedt aan het onderwijs”, vertelt Peter Taal, operationeel teamleider Mobiele Surveillance bij Trigion. “OIG heeft net als Trigion dezelfde doelstellingen voor ogen waarbij we met de klant meedenken in het juist besteden van het beveiligingsbudget.”

Kostenbesparend
Deze unieke samenwerking maakt het mogelijk om voor schoolbesturen in een keer op een juiste manier de veiligheid te waarborgen. “In korte tijd maakt de OIG voor een schoolbestuur helder hoe, waar en tegen welke prijs de scholen de beveiliging georganiseerd hebben. Een welkome efficiency slag voor wat betreft overzicht en ook leidt tot forse besparingen”, vertelt Dick Goedhart, directeur bij de Onderwijs Inkoop Groep. “De samenwerking met Trigion resulteert in overzicht, scherpe tarieven en kwalitatief goede dienstverlening.”

Gedeeld

Geef een antwoord