Trigion ASC gecertificeerd als videotoezichtcentrale

Trigion AlarmServiceCentrale is naar eigen zeggen als eerste Particuliere Alarmcentrale (PAC) volgens de Europese norm (EN 50518) voor alarmcentrales gecertificeerd als Videotoezichtcentrale voor beveiligingsdoeleinden. Dit na een uitgebreide audit door Kiwa.

Met de certificering voldoet Trigion als eerste PAC in Nederland aan de ‘nieuwe’ RPBR (Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus). Deze omvat sinds 1 april dit jaar ook videotoezichtcentrales, die alarmmeldingen verwerken van klanten met intelligente bewakingscamera’s. Ook PAC’s die videotoezicht erbij doen, ontkomen niet aan een verplichte certificering conform de EN 50518 of een vergelijkbare norm. Een van de eisen is dat aangesloten videosystemen zijn ontworpen en geïnstalleerd door gediplomeerde personen. Zo wil de wetgever de kans verkleinen dat hulpdiensten worden ingeschakeld op basis van vage videobeelden. Ook dient bij projecten betrokken personeel over een verklaring omtrent betrouwbaarheid van de politie te beschikken.

Gedeeld

Geef een reactie