Trigion betrekt klanten en partners bij innovatiebeleid

In nauwe samenwerking met klanten en andere partners werkt Trigion aan vernieuwende oplossingen voor de vraagstukken van nu en straks. Deze aanpak kreeg onlangs een extra impuls tijdens een seminar in de Johan Cruijff ArenA.

Trend talks van experts van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de nationale politie. Een tour door de Johan Cruijff ArenA, met een bezoek aan de Amsterdam Innovation Arena en de controlroom in het stadion. Interactieve workshops over vernieuwende manieren om als veiligheidsdeskundigen toegevoegde waarde te creëren. Dat waren de ingrediënten van het event over innovatieve oplossingen voor actuele veiligheidsissues dat Trigion recent organiseerde in de Johan Cruijff ArenA.

Succesvol vernieuwen
Stijn Merkelbach, verantwoordelijk voor business development bij Trigion en organisator van het event, deelde tijdens het seminar de drie belangrijkste lessons learnt over vernieuwende veiligheidsconcepten die volgens hem de optimale impact realiseren. Zo is interactie met klant en markt een belangrijk thema voor Trigion. Met het seminar werd daarmee een volgende stap gezet. Onder leiding van RONT Management Consultants vertelden Bart Rossieau van Shinto Labs (een start-up die is gespecialiseerd in de toepassing van big data in het veiligheidsdomein), Huub Wilbrink van het COA, en Mark Wiebes, Roel Wolfert en Jeroen Hammer van de Nationale Politie over hun uitdagingen en ervaringen met succesvol vernieuwen. Met als hoofdvraag: hoe komen we samen tot de beste oplossingen voor de opgaven van nu en straks?

Waardevolle inzichten
Een centraal thema van de dag was de vraag hoe de veiligheidspraktijk vernieuwingen succesvol kan ontwikkelen en inzetten. Met welke vernieuwende aanpakken maken we echt het verschil? Hoe organiseren en versnellen we deze vernieuwing? Wat betekent dat voor het werk van beveiligingsorganisaties en hun partners en opdrachtgevers? Het event leverde hierover een schat aan waardevolle inzichten op.
Trigion illustreerde drie highlights waarmee het bedrijf verwacht zeker verder te komen als het gaat om toekomstbestendige veiligheidsoplossingen.

1. Vernieuwing organiseren
Veel organisaties denken bij vernieuwing vooral aan technologische toepassingen. Maar de beste innovatie ontstaat door te focussen op de problemen en uitdagingen van de alledaagse praktijk, zo benadrukten diverse experts tijdens de presentaties. Met welke mix van technieken, mensen en data maken we daadwerkelijk impact? Het antwoord op deze vraag vereist expliciete aandacht voor de manieren waarop we vernieuwing organiseren. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat vernieuwende experimenten de ruimte krijgen en dat design thinking tot een core competence van de business gaat behoren. De ervaringen bij Sintho Labs leren overigens dat innovaties – met oog voor schaalbaarheid – het beste in korte cycli worden ontwikkeld.

2. Samen met klanten
Beveiligingsbedrijven die in co-creatie met partners en opdrachtgevers oplossingen ontwikkelen voor de vragen van de markt hebben de toekomst. Dat was een van de belangrijke conclusies van de dag. Bij grote organisaties zoals het COA en de politie bestaat vaak behoefte aan flexibele oplossingen, die snel inspelen op veranderingen in de vraag. De vraag naar flexibele dienstverlening zal volgens de deelnemers aan het seminar verder toenemen, nu de samenleving steeds dynamischer en digitaler wordt. Een nauwe samenwerking tussen dienstverleners, leveranciers en opdrachtgevers zorgt ervoor dat voor de belangrijkste risico’s de optimale aanpakken worden ontwikkeld.

3. Een langetermijnperspectief
Customer excellence heeft bij Trigion een centrale plek in de strategie. Het bedrijf zegt altijd op zoek te zijn naar manieren om door het creëren van veiligheid van toegevoegde waarde te zijn voor klanten. Daarbij hanteert het nadrukkelijk een langetermijnperspectief dat past bij het familiebedrijf dat Facilicom Group is. Door tijdens het seminar – met collega’s, partners én opdrachtgevers – stil te staan bij cases uit de praktijk gaf Trigion een extra impuls aan de oriëntatie op de langetermijnontwikkelingen in de markt en bij klanten.

Trigion gaat nu met zes nieuwe ideeën aan de slag die tijdens het seminar zijn ontwikkeld om de toegevoegde waarde voor klanten verder te vergroten. Met alle andere inzichten en inspiratie uit het seminar gaat het de komende tijd ook weer met volle energie in gesprek met organisaties over de issues waar ze – nu of in de nabije toekomst – mee te maken hebben. Trigion zegt er namelijk van overtuigd te zijn dat iedereen daar wijzer van wordt.

Gedeeld

Geef een reactie