Trigion gecertificeerd voor privacybescherming

Met het behalen van het ISO 27701-certificaat zet Trigion Monitoring & Response een grote stap op het gebied van privacybescherming. Het certificaat geeft richtlijnen om privacygevoelige informatie te beschermen.

Het gaat bij deze certificering met name om informatie van opdrachtgevers en hun medewerkers, waar Trigion bij de uitvoering van werkzaamheden mee in aanraking komt. NEN-ISO/IEC 27701 specificeert eisen en geeft richtlijnen voor het inrichten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een managementsysteem voor privacy-informatie (‘Privacy Information Management System’, PIMS) in de vorm van een uitbreiding op ISO/IEC 27001 en ISO/IEC 27002 voor privacymanagement binnen de context van de organisatie. Het document specificeert PIMS-gerelateerde eisen en geeft richtlijnen voor PII-verwerkingsverantwoordelijken en PII-verwerkers met verantwoordelijkheid en toerekenbaarheid voor de verwerking van PII. Het document is van toepassing op alle organisaties, ongeacht type of omvang, met inbegrip van publieke en private ondernemingen, overheidsentiteiten en organisaties zonder winstoogmerk, die PII-verwerkingsverantwoordelijken en/of PII-verwerkers zijn en PII binnen een ISMS verwerken.

Gedeeld

Geef een antwoord