Waarom dakbeveiliging van groot belang is

Op hoogte werken neemt valgevaar met zich mee, wat te allen tijde voorkomen moet worden. Zodra er gewerkt wordt boven de 2,5 meter is de werkgever dan ook verplicht om voor valbeveiliging te zorgen. Werken op daken is vanzelf hoger dan deze 2,5 meter.

Een groot percentage van bedrijfsongevallen heeft met vallen te maken. Valpartijen van grote hoogte kunnen zorgen voor blijvend letsel of zelfs dodelijk aflopen. Om te voorkomen dat werknemers bloot staan aan valgevaar, is het noodzakelijk dat gekozen wordt voor betrouwbare valbeveiligingssystemen. De werknemer dient gezekerd zijn werk kunnen doen! Geadviseerd wordt om hierbij voor kwaliteit te gaan en een vakman in te schakelen die precies weet te beoordelen wat in deze unieke situatie nodig is. Een niet goed werkend systeem garandeert de veiligheid van het personeel immers niet. Eyecatchersafety, specialist in dakveiligheid, is totaalleverancier in valbeveiliging en ook fabrikant van dit soort systemen. Door de jarenlange ervaring is de knowhow erg groot en is er ook voor specifieke situaties een oplossing.

Opleiding Valbeveiliging
Naast het gebruik maken van valbeveiligingssystemen die voldoen aan de diverse EN-normen is het ook van belang dat het personeel goed op de hoogte is hoe het veilig moet werken. Een mooi systeem dat niet goed gebruikt wordt, is vanzelfsprekend niet doeltreffend. Geadviseerd wordt daarom om te zorgen voor een opleiding in valbeveiliging. Ook dient er goed op gelet te worden of alle adviezen juist worden opgevolgd.
Bij het werken op een dak zal het dak eerst betreden moeten worden. Hier gelden ook regels voor! Zo mag maar één werknemer ongezekerd het dak betreden. Nadat hij zich aangelijnd heeft aan het ankerpunt zal hij moeten zorgen voor de koppeling van de overige werknemers. Het betreden van het dak gebeurt bij voorkeur via een deur of een vaste trap. Een andere optie is een kooiladder. Anders zou het via het raam kunnen. De voorkeur gaat echter uit naar een permanente gevelladder of een ladder die aangehaakt of geborgd is.
Vanzelfsprekend zullen de beveiligingssystemen en bijvoorbeeld de ladders in de juiste conditie moeten zijn. Inspecteer deze dan ook met regelmaat en pleeg het juiste onderhoud. Eigenaren van gebouwen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en dienen aantoonbaar jaarlijks een inspectie te laten uitvoeren!

Meer informatie is te vinden op https://www.safetypro.nl/blogs/veilig-werken-op-daken/platte-daken/valbeveiliging-op-een-plat-dak.html.

Gedeeld

Geef een reactie