Belastingdienst stopt met geautomatiseerde fraudecontrole

De systemen die frauderisico’s bij belastingbetalers in kaart moeten brengen zijn buiten gebruik gesteld. Dit nadat uit onderzoek door KPMG was gebleken dat ze niet aan de privacyregels voldoen. Bovendien kregen mensen soms ten onrechte het stempel ‘fraudeur’ wat tot extra scherpe controles leidde.

De Belastingdienst maakt gebruik van geautomatiseerde systemen die bedoeld zijn om frauderisico’s bij belastingbetalers in kaart te brengen. Een van deze systemen werd al in februari stopgezet, omdat het niet voldeed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit systeem was al twintig jaar in gebruik en heeft in de loop der jaren zo’n 180.000 belastingbetalers als mogelijke fraudeur bestempeld. Het is niet duidelijk in hoeveel gevallen er werkelijk sprake was van fraude.

Geen toegangsbeleid
Uit het onderzoek van KPMG kwam onder andere naar voren dat de verzamelde gegevens te lang werden bewaard. Ook het toegangsbeleid was niet goed geregeld, waardoor ambtenaren gegevens konden opvragen die voor hun functie niet van belang waren. Bovendien werden ‘verdachte’ belastingbetalers niet geïnformeerd over het feit dat zij als mogelijke fraudeur stonden geregistreerd.
Nadat in februari het eerste systeem buiten dienst was gesteld, gaf het ministerie van Financiën opdracht aan KPMG om te onderzoeken of de Belastingdienst meer frauderisicosystemen gebruikt die niet aan de regels voldoen. Dat bleek het geval. Daarom is op last van de staatssecretarissen van Financiën, Hans Vijlbrief en Alexandra van Huffelen, daar eveneens de stekker uitgetrokken. Vrijdag wordt het rapport van KPMG aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Gedeeld

Geef een reactie