Belg krijgt AVG-boete voor camera’s rond woning

Voor het eerst heeft in de Benelux een particulier een boete gekregen wegens overtreding van de privacywet. Het gaat om een echtpaar dat 1500 euro moet betalen omdat het camera’s rond de woning heeft laten installeren, waarmee ook de openbare weg en de voorgevel van de buren in beeld worden gebracht.

Wat meespeelde voor de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) om een boete op te leggen, was dat de bewoners de camerabeelden ook nog eens onrechtmatig met een derde deelden. Die derde was een deskundige op het gebied van verkeershinder bij het Departement Omgeving. Via die deskundige kwamen de overburen er achter dat een deel van hun woning door de camera’s werd geobserveerd, waarop zij een klacht indienden bij de privacywaakhond.

Professioneel bedrijf
De Geschillenkamer van de GBA concludeerde dat twee van de vijf aan de woning gemonteerde bewakingscamera’s de openbare weg of de eigendommen van de klagers filmden zonder enige geldige rechtsgrond. Het bleek namelijk niet te rechtvaardigen dat het observeren van de openbare weg of de woning van de buren noodzakelijk was om de eigen woning te beschermen.
De bewoners gaven aan dat zij de camera’s door een professioneel bedrijf hadden laten installeren en dat dit bedrijf hen had moet wijzen op de mogelijke juridische consequenties. De GBA was echter niet gevoelig voor dat argument. Volgens de privacywaakhond is de persoon die beslist om bewakingscamera’s te installeren en te gebruiken, verantwoordelijk voor de correcte plaatsing ervan.

Zonder geldige rechtsgrond
Ook de overdracht van de camerabeelden aan een deskundige in het kader van een omgevingsrechtelijke procedure  werd door de Geschillenkamer als onrechtmatig (Artikel 6) beschouwd. Enerzijds waren de beelden verkregen zonder geldige rechtsgrond. Anderzijds voorziet de wet in de mogelijkheid om beelden door te geven aan de politie of gerechtelijke autoriteiten, maar de betrokken deskundige behoort tot geen van beide. Een van de essentiële regels van de AVG is dat de verwerking van persoonsgegevens een wettelijke basis moet hebben. Voor de niet-conforme plaatsing van de camera’s en de verwerking (waaronder de overdracht) van de beelden van het camerasysteem heeft de Geschillenkamer van de GBA daarom besloten de bewoners te berispen en een boete van 1500 euro op te leggen.

Minimale gegevensverwerking
Hielke Hijmans, voorzitter van de Geschillenkamer: “Deze boete herinnert ons eraan dat de AVG niet alleen van toepassing is op bedrijven, maar ook op burgers die persoonsgegevens verwerken buiten de strikt huishoudelijke context. Veel mensen hebben een videobewakingssysteem in hun woning geïnstalleerd. We hopen dat deze beslissing hen zal aanmoedigen om de regels te leren kennen en het belang van het respecteren van de privacy van hun buren te begrijpen.”
Een van die regels in de AVG is het beginsel van de ‘minimale gegevensverwerking’ (Artikel 25). Dat bepaalt dat de verwerkingsverantwoordelijke de verzamelde persoonsgegevens moet beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor het doel dat wordt nagestreefd. In die zin moet iemand die zijn huis met camera’s wil bewaken, ervoor zorgen dat alleen zijn eigen bezit in beeld wordt gebracht. Als dit niet mogelijk is, moet de eigenaar ervoor zorgen dat het gedeelte van de openbare weg in het gezichtsveld van zijn camera tot het strikte minimum wordt beperkt.

Nederland
In Nederland gelden dezelfde regels als in België. Wel wordt coulanter omgegaan met het in beeld brengen van de openbare weg. Dit kan tenslotte noodzakelijk zijn in wijken waar vaak auto’s worden vernield. Ook moedigt de politie het gebruik van camera’s aan om de omgeving vast te leggen. Dat kan helpen bij het opsporen van verdachten. Bedrijven en particulieren kunnen hun camera’s via ‘Camera in Beeld‘ aanmelden, zodat de politie heel snel kan nagaan of bij een misdrijf camerabeelden voorhanden zijn en bij wie die opgehaald kunnen worden. Toch betekent dit niet dat de Autoriteit Persoonsgegevens het zomaar goedkeurt als camera’s het publieke domein of bezittingen van anderen vastleggen. Het wordt slechts oogluikend toegestaan als dit onvermijdelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij elektronische deurbellen met ingebouwde camera.

Gedeeld

Geef een reactie