Belgische beveiligers krijgen meer bevoegdheden

Particuliere beveiligingsorganisaties mogen in België binnenkort onderzoek doen naar wapens en explosieven. Ook mogen zij personen fouilleren. Een voorwaarde is wel dat dit alleen op privaat terrein gebeurt. Verder komen er wettelijke eisen aan screening en opleidingen.

De Belgische ministerraad heeft een wetsontwerp over particuliere beveiliging goedgekeurd. Nu moet ook het parlement nog instemmen. Als dat gebeurd is, neemt het aantal bevoegdheden van beveiligingspersoneel flink toe. Zo voorziet de wet nu ook in regels voor het installeren van cameratoezicht en zelfs voor het inzetten van al of niet vliegende, mobiele camerasystemen. Dit laatste mag overigens alleen in opdracht van de politie.

Bevoegdheden
Daarnaast worden de bevoegdheden van beveiligers aangepast voor bijzondere locaties of situaties, zoals bij nucleaire installaties en luchthavens. Voor andere locaties gelden de extra bevoegdheden als er tijdelijk een grote dreiging heerst. Met toestemming van de regering mogen beveiligers ook wapens dragen, bijvoorbeeld bij de bewaking van militaire objecten en ambassades. Tot slot borgt de nieuwe wet de kwaliteit van de bedrijven en hun personeel. Er worden wettelijke eisen gesteld aan de screening van bedrijven en personeel en het wordt verplicht om bepaalde opleidingen te volgen.

Gedeeld

Geef een antwoord