Beslag gelegd op 400 bedrijven wegens misbruik coronasteun

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een deurwaarder beslag laten leggen op de bezittingen van 400 bedrijven. Deze bedrijven worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor bedrijven die vanwege corona omzet verliezen.

De TVL is een van de subsidieregelingen voor bedrijven die door de coronacrisis hun vaste lasten niet kunnen betalen. Daarbij gaat het met name om bedrijven in de horeca. Het uitgebreide steun- en herstelpakket wordt uitgevoerd door de RVO. Die kreeg in januari signalen over mogelijk misbruik, waarop een onderzoek is gestart door de FIOD en het Openbaar Ministerie. Daaropvolgend is aangifte gedaan tegen enkele honderden gevallen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling. De TVL is alleen bedoeld voor ondernemers en zzp’ers die meer dan 30 procent omzetverlies hebben en daardoor hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Zij krijgen van de overheid duizenden tot honderdduizenden euro’s om onder andere huur en salarissen te kunnen doorbetalen. Het geld mag alleen worden besteed aan vaste lasten.

Strafrechtelijk onderzoek
Er is beslag gelegd op de bezittingen en banktegoeden van 400 bedrijven om te voorkomen dat deze geld wegsluizen. Ook is naar deze bedrijven een strafrechtelijk onderzoek gestart. Er wordt overigens relatief weinig misbruik gemaakt van de regeling. De TVL is in totaal 241.000 keer aangevraagd. Bij slechts een half procent is fraude ontdekt. Veel vaker blijkt al uit de aanvraag dat bedrijven niet in aanmerking komen. De geconstateerde fraudegevallen leidden er wel toe dat aanvragen nu kritischer worden beoordeeld. De RVO verwacht een deel van de onterecht uitbetaalde subsidies terug te kunnen krijgen. De komende weken volgen meer beslagleggingen.

Gedeeld

Geef een antwoord