Bestuurlijke bevoegdheden tegen straatterreur

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de bestuurlijke bevoegdheden van gemeentes om straatterreur aan te pakken. Voorop staat volgens hem dat dit kabinet zich sterk inzet voor een veilige woon- en leefomgeving en het bestrijden van overlast.

“Ik vind het buitengewoon kwalijk en onacceptabel dat vernielingen, bedreigingen en intimidatie door jongeren zorgt voor een onveilige woon- en leefomgeving voor buurtgenoten”, zegt de minister. Eerder liet hij al weten, dat volgens hem het voortouw van de aanpak van straatgeweld primair bij de lokale driehoek ligt.
Bij straatgeweld kan gedacht worden aan bedreigingen, vandalisme en intimidatie in de openbare ruimte. Grapperhaus heeft daarom verschillende gesprekken gevoerd met burgemeesters over het instrumentarium dat kan worden ingezet bij de aanpak van deze problematiek. Een overzicht van het bestuurlijk instrumentarium staat in de Kamerbrief.

Zorgen
Volgens de minister is er op dit moment geen behoefte aan een uitbreiding van het instrumentarium. Dit betekent niet dat er geen zorgen zijn. Grapperhaus: “Diverse lokale bestuurders hebben recent hun zorg geuit over het wapenbezit onder jongeren. Deze zorgen deel ik. Het is dan ook van groot belang om alle beschikbare middelen in te zetten om dit tegen te gaan.”

Bron: Het CCV.

Gedeeld

Geef een antwoord