Betere afspraken over inspectie installaties met CCV-keurmerk

Vertegenwoordigers van Federatie Veilig Nederland en inspectie-instellingen zijn na intensief overleg gekomen tot betere afspraken over inspectie van brandmeldinstallaties (BMI) en ontruimingsalarminstallaties (OAI) met CCV-keurmerk.

Omdat de inspectiebureaus vertrouwen op het CCV-keurmerk, gaan zij bij de inspecties van de kwaliteit van de installatie en het onderhoud van brandmeldinstallaties (BMI) en ontruimingsalarminstallaties (OAI) minder uitgebreid te werk, dan bij installaties zonder keurmerk. Nu er nieuwe afspraken zijn gemaakt, gaan de inspecteurs de installaties zonder certificaat voor levering of onderhoud nog intensiever beoordelen, zo kondigt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid aan. Er zal dan bijvoorbeeld een daadwerkelijke beproeving worden vereist. Bij installaties die geleverd of onderhouden zijn met het CCV-keurmerk is dit al gedaan. In dat geval is een certificaat aanwezig en kan dus met een minder uitgebreide inspectie worden volstaan.

Onterechte afkeurpunten
Ook zijn afspraken gemaakt om feedback op uitgevoerde inspecties beter vorm te geven. Brandbeveiligingsbedrijven van BMI en OAI gaan inspectie-instellingen er nadrukkelijker op aanspreken als ze vinden dat het inspectieschema niet goed gehandhaafd wordt of als er ten onrechte afkeurpunten zijn vastgesteld. Informatie over mogelijke fouten helpt inspectie-instellingen bij het verbeteren van de dienstverlening.
De verbeterde inspectieafspraken versterken de samenwerking tussen brandbeveiligingsbedrijven die werken met het CCV-keurmerk en inspectie-instellingen. De afspraken worden in 2021 verwerkt in de volgende versies van de CCV-inspectieschema’s.

Brandbeveiligingsbedrijven met CCV-keurmerk
Brandbeveiligingsbedrijven die werken met het CCV-keurmerk leveren en onderhouden installaties volgens de geldende NEN-normen. Daarmee voldoet hun werk aan het niveau dat in Nederland wenselijk wordt geacht. Onafhankelijke certificatie-instellingen zien erop toe dat dit niveau gehandhaafd blijft. De kwaliteit van het werk van deze brandbeveiligingsbedrijven is dus geborgd. Hun klanten kunnen erop vertrouwen dat brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties aan alle eisen voldoen. Als er iets mis is, is er een klachtenregeling.
Volgens het CCV bleek het afgelopen jaar uit onafhankelijk onderzoek onder ruim 300 opdrachtgevers dat zij brandbeveiligingsbedrijven die werken met het CCV-keurmerk voor onderhoud van brandmeldinstallaties beoordelen met een 8,2. Dit is significant hoger dan de beoordeling van onderhoudsbedrijven die niet met dit keurmerk werken. Tevens gaf ruim driekwart van de deelnemers aan het keurmerk (zeer) belangrijk te vinden. Bekijk de resultaten van het onderzoek.

Gedeeld

Geef een antwoord