Beveiligers verdacht van corruptie in Rotterdamse haven

Securitas is in verlegenheid gebracht door berichtgeving in het AD over corrupte medewerkers in de Rotterdamse haven. Die zouden tegen forse betaling criminelen in de gelegenheid hebben gesteld drugs te smokkelen. De directie reageert geschokt op de verdenkingen, die volledig zouden indruisen tegen de waarden en ethiek van het bedrijf.

De praktijken zijn volgens het AD aan het licht gekomen tijdens het afluisteren van gesprekken tussen criminelen via EncroChat. Door die actie van de politie liepen eerder al havenmedewerkers en douaniers tegen de lamp. Nu gaan ook verdenkingen uit naar particuliere beveiligers. Afgelopen zomer vonden al de eerste aanhoudingen plaats. Maar volgens anonieme medewerkers hebben nog veel meer collega’s zich schuldig gemaakt aan het faciliteren van drugssmokkel. Er zouden ook leidinggevenden bij betrokken zijn, die ervoor zorgden dat criminelen in dienst konden komen bij Securitas. Het bedrijf zegt zich niet te herkennen in deze beschuldigingen. Elke nieuwe medewerker wordt gescreend en er vindt regelmatig intern onderzoek plaats, deels uitgevoerd door externe partijen.

Hoog niveau
Hoofdverdachte Eril A. is voortvluchtig en is waarschijnlijk naar het buitenland gevlucht. Hij gaf volgens het OM leiding aan de corrupte beveiligers, waaronder de twee die zijn aangehouden. Die gaven via EncroChat door in welke zeecontainers de smokkelwaar zat en verschaften de criminelen toegang tot het haventerrein. Volgens anonieme tipgevers was er sprake van ernstige corruptie tot op hoog niveau en wist iedereen wel wat er aan de hand was. Een manager en een planner bepaalden wie waar werkte, leenden pasjes uit, openden slagbomen en zorgden ervoor dat de smokkelpraktijken niet op video werden vastgelegd. In ruil daarvoor ontvingen zij duizenden euro’s, die uitgegeven werden aan luxe spullen. Op deze wijze kon naar schatting 3600 kilo cocaïne Nederland worden binnengesmokkeld. Wie niet wilde meewerken, werd met ontslag bedreigd.

Nog niets bewezen
De verdachte beveiligers zijn overwegend van Nederlands-Turkse afkomst, zeggen de tipgevers. Ze zouden een heel netwerk binnen de havens hebben opgezet om invloed te hebben op alle vitale onderdelen. Jan Janse, districtschef van de Zeehavenpolitie, verklaart tegenover het AD dat er vaker aanwijzingen zijn dat beveiligers een rol spelen bij drugstransporten. Hij vermoedt ook dat er in de havens bewust corrupte beveiligers worden gerekruteerd. Securitas zegt inhoudelijk niet te willen reageren op de beschuldigingen zolang het onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt. Algemeen directeur Peter Schollmann: “De publiciteit is wat voorbarig, want in Nederland ben je onschuldig tot het tegendeel bewezen is en dat laatste is nog niet gebeurd. Veel lucht dus en weinig feiten. Er worden nu allerlei beschuldigingen geroepen en mensen beschadigd, terwijl er nog geen enkele veroordeling is geweest. Wij weten dat er veel meer nuance is dan nu wordt weergegeven. Maar het is wel heel vervelend. Het doet iets met de trots en sociale status van de beveiligers. We prijzen ons gelukkig met een fantastische groep fijne en betrouwbare collega’s, die dagelijks hun werk naar eer en geweten doen. Helaas is het altijd zo dat wanneer een zeer klein aantal individuen negatief in de belangstelling komt, dat afstraalt op ons allemaal.”

Gedeeld

Geef een antwoord