Beveiligingsbedrijven vragen soepelheid van Grapperhaus

De Nederlandse beveiligingsbedrijven vragen méér medewerking van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en van de politie om ook de komende moeilijke periode zoveel mogelijk hun werk te kunnen blijven doen.

Zo willen de voorzitters van de Nederlandse Veiligheidsbranche, Federatie Veilig Nederland, Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven, Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland en de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoekbureaus dat particuliere beveiliging wordt toegevoegd aan de lijst met ‘cruciale beroepsgroepen’, zodat ook in het verdere verloop van de coronacrisis duidelijk is dat beveiliging door moet gaan.

Publieke domein
Verder vragen de beveiligingsbedrijven, waarvan een groot deel wordt geconfronteerd met het compleet wegvallen van de omzet, onder andere meer ruimte om medewerkers in te zetten in het publieke domein (bijvoorbeeld bij winkels en in het openbaar vervoer) en toegang tot beschermingsmiddelen.
Soepelheid in het toepassen van regels is zeer gewenst, aldus de brancheverenigingen. Is een medewerker al gescreend conform de WPBR en dus in het bezit is van een beveiligingspas, dan zou hij/zij door iedere beveiligingsorganisatie met een geldige vergunning ingezet moeten kunnen worden in het kader van de crisismaatregelen.

Toestemming voor andere taken
Dan moeten er dus geen belemmeringen zijn om binnen de beveiliging andere taken uit te voeren. Vaak zal het gaan om beveiligers die nu tijdelijk in de coronacrisis ander werk doen, maar straks weer aan de slag kunnen in de eigen sector (bijvoorbeeld bij Schiphol); die toestemming/pas moet dan weer gebruikt kunnen worden, zonder dat daar weer een nieuwe toestemmings- of screeningsprocedure voor moet worden doorlopen.
Toestemmingen en passen, inclusief groene passen, die in deze periode van de coronacrisis verlopen, zouden bovendien generiek voor een bepaalde periode moeten worden verlengd.
De organisaties pleiten er verder onder andere voor te schrappen in de administratieve lasten bij de inzet van medewerkers en ook de eisen ten aanzien van het dragen van dezelfde uniformen te versoepelen. De uniformen van alle beveiligingsbedrijven hebben een ‘V’. Dat zorgt in deze crisissituatie voor voldoende eenduidigheid, aldus de brancheorganisaties.

Gedeeld

Geef een reactie