Beveiligingsbranche boos over lijst met cruciale beroepen

Het sluiten van de scholen brengt veel mensen met kleine kinderen in de problemen. Daarom wordt opvang geregeld voor kinderen met ouders die een ‘cruciaal beroep’ hebben. Beveiliging wordt vreemd genoeg niet als cruciaal beschouwd, behalve als het nodig is om ‘cruciale processen’ te beschermen.

Medewerkers in de zorg, het onderwijs, openbaar vervoer en de voedselketen zijn volgens de regering nodig om de samenleving draaiend te houden. Daarom wordt voor hen een oplossing gecreëerd om te voorkomen dat zij thuis moeten blijven om op hun kinderen te passen. Hetzelfde geldt voor transporteurs van brandstoffen, huisvuilvervoerders, journalisten, medewerkers van politie, brandweer en ambulancediensten en ambtenaren die niet gemist kunnen worden. Particuliere beveiligers ontbreken in het rijtje. Waarom is niet duidelijk. Beveiligers zijn voor veel organisaties, ook organisaties in de vitale infrastructuur, onmisbaar.

Geen erkenning
Veel particuliere beveiligers zitten in de leeftijdscategorie met kinderen op het basisonderwijs. En veelal zijn de salarissen zodanig, dat beide ouders moeten werken om rond te kunnen komen. Het lijkt er wederom op dat de overheid het belang van particuliere beveiliging niet erkent. Een al veel langer bestaande discussie gaat over het niet toekennen van strafverzwaring voor mensen die een beveiliger mishandelen of bedreigen. Diverse scholen en instellingen voor kinderopvang hebben inmiddels laten weten kinderen niet snel te zullen weigeren als de ouders omhoog zitten, maar beveiligers kunnen zich niet beroepen op de overheidsmaatregel.
In de loop van de maandag is de lijst iets aangepast. Beveiligers worden nog altijd niet expliciet genoemd, maar wie kan aantonen dat hij of zij een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van de cruciale beroepsgroepen, heeft dezelfde rechten.

Gedeeld

Geef een reactie