Beveiligingsbranche toost met partners op het jaar 2021

De altijd drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de brancheverenigingen in de beveiliging gaat dit jaar vanwege corona niet door, maar wel zullen donderdag zo’n 400 leden elkaar virtueel ontmoeten. Er vindt onder andere een debat plaats met Liesbeth Huyzer van de politie en ook Mark Rutte spreekt de branche toe.

Het jaar 2020 werd beheerst door de komst van corona en het jaar 2021 brengt vaccins ter bestrijding van datzelfde corona. Op dat laatste zullen de ondernemersverenigingen, de Nederlandse Veiligheidsbranche, Federatie Veilig Nederland en de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven beslist een toost op uitbrengen. De vierde editie van hun gezamenlijke, jaarlijkse, Nieuwjaarsbijeenkomst staat gepland op donderdag 14 januari 2021.

Deelnemers
Ruim 400 gasten zijn reeds aangemeld, bestaande uit vakmensen uit de beveiligingssector, maar ook vertegenwoordigers van politie, brandweer, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, inspectiebureaus, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), verzekeraars en vele anderen, waaronder uiteraard BeveiligingNieuws.nl. Zij blikken samen vooruit op 2021 én toosten digitaal op een gezond herstel van Nederland.
“In de afgelopen 20-30 jaar heeft de samenleving terecht meer en meer oog gekregen voor het nut, de kwaliteit en belang van de beveiligingssector voor de maatschappij. Ook in 2020 was er veel waardering voor deze verder geprofessionaliseerde sector, te weten de beveiligingsindustrie, bestaande uit enkele duizenden bedrijven, 40.000 medewerkers en een geschatte omzet van 3 à 4 miljard euro”, aldus de voorzitters van de drie brancheorganisaties.

Zwaar weer
“Het afgelopen jaar leerde dat niet alleen zorgmedewerkers, leraren, mensen bij hulpdiensten als politie en brandweer, maar ook beveiligers en mensen in de technische beroepen terecht de status ‘vitale beroepsgroep’ hebben. Zij vormen de ruggengraat van een moderne samenleving en verdienen de maatschappelijke waardering die daarbij hoort”, vervolgen de voorzitters.
Veel beveiligingsbedrijven zitten volgens hen nu nog volop in zwaar weer. Omzetten zijn vaak drastisch afgenomen, met name voor bedrijven die horeca en evenementen beveiligen, maar ook het geld- en waardetransport heeft het moeilijk. “Als we in de loop van 2021 – wat iedereen vurig hoopt – geleidelijk weer kunnen overschakelen op het ‘nieuwe normaal’, is het van essentieel belang dat er voldoende gekwalificeerde beveiligingsbedrijven beschikbaar zijn om te helpen dat in goede banen te leiden.” Het kabinet heeft de afgelopen maanden weliswaar al veel gedaan om beveiligingsbedrijven te ondersteunen, maar voor nogal wat ondernemingen zal dat waarschijnlijk niet voldoende zijn.

Debat
De drie samenwerkende brancheorganisaties voor beveiligingsbedrijven kijken aan de vooravond van hun nieuwjaarsbijeenkomst Beveiliging & Veiligheid 2021 op donderdag 14 januari kort terug op het jaar en weer snel vooruit. Onder leiding van Patrick Nederkoorn gaan de drie voorzitters van de brancheverenigingen, Ard van der Steur, Boele Staal en Jan Kuipers én plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer met elkaar in debat. Aan het eind van de bijeenkomst richt minister-president Mark Rutte nog een woord tot de sector.
“Niemand kan voorspellen hoe de wereld er eind 2021 uit zal zien. Als we in de loop van het jaar  geleidelijk weer overschakelen op het ‘nieuwe normaal’, zullen er in de beveiligingsbranche (zowel op het gebied van techniek als op dat van diensten) weer nieuwe mogelijkheden ontstaan. En mooie kansen om vanuit de private sector nog meer ondersteuning te bieden aan en samen te werken met de publieke sector en zo samen vorm te geven aan de maatschappelijke behoefte aan veiligheid”, aldus de drie voorzitters namens de georganiseerde beveiligingssector.

Gedeeld

Geef een reactie