Beveiligingsbranches luidden gezamenlijk 2020 in

Donderdagmiddag luidden de Federatie Veilig Nederland, Nederlandse Veiligheidsbranche en Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven gezamenlijk het nieuwe jaar in, waarbij vooruitgekeken werd op de toekomst die de beveiligingsbranche te wachten staat.

Nederland behoort tot de veiligste landen ter wereld. Dat is voor een groot deel te danken aan een professionele beveiligingsindustrie die diensten en producten van hoge en gecertificeerde kwaliteit levert. Lange tijd stond de overheid wantrouwend tegenover deze ‘commerciële’ concurrent in het veiligheidsdomein, maar inmiddels erkent zij dat Nederland niet zonder deze bedrijfstak kan. Dat benadrukte minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid nog eens tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de georganiseerde beveiligingsindustrie.De minister was vol lof over hoe de beveiligingsindustrie zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft tot een volwaardige partner in het veiligheidsdomein. Wel benadrukte hij dat de sector zich snel moet oriënteren op nieuwe dreigingen, die steeds relevanter worden voor de maatschappij. De cyberaanval op de Universiteit van Maastricht, bedoeld om het instituut geld af te persen, toont volgens Grapperhaus aan wat de consequenties van een dergelijke dreiging kunnen zijn. Cybersecurity mag dus niet langer ontbreken in risicoprofielen. De bewindsman waarschuwde ook voor de toenemende verharding van de samenleving, met de moord op advocaat Derk Wiersum als triest dieptepunt.

Toenemende kwetsbaarheid
Aan de nieuwjaarsbijeenkomst namen de CEO’s deel van de bedrijven die er doorgaans op de achtergrond voor zorgen dat catastrofale branden worden voorkomen, dat de elektriciteits- en aardgasvoorzieningen blijven functioneren en dat mensen veilig kunnen wonen en ondernemen. De beveiligingsindustrie heeft de afgelopen jaren enorm aan belang gewonnen en die trend zet zich voort. De belangrijkste reden is de toenemende kwetsbaarheid van de samenleving voor incidenten. Vooral de afhankelijkheid van ketenpartners en infrastructuur neemt de komende jaren enorm toe. De beveiligingsindustrie ontwikkelt oplossingen om de continuïteit daarvan te borgen.

Gehele veiligheidsketen
Het was de derde keer dat de beveiligingsindustrie op grote schaal bijeen kwam om het nieuwe jaar in te luiden. Er waren zo’n 350 gasten, niet alleen vanuit de industrie zelf, maar vanuit de gehele veiligheidsketen, zoals politie, brandweer, het ministerie van Justitie en Veiligheid, De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), inspectiebureaus, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), verzekeraars en vele anderen.Ard van der Steur (NVB), Dorine Burmanje, Boele Staal (FVN) en Jan Kuipers (VEB)

Onder leiding van dagvoorzitter Dorine Burmanje werd tijdens de ‘Kick Off 2020’ invulling gegeven aan het thema ‘hoe maken publiek en privaat gezamenlijk Nederland veiliger?’. De bijeenkomst vond plaats in CORPUS in Oegstgeest en is georganiseerd door de Federatie Veilig Nederland, de Nederlandse Veiligheidsbranche en de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB), waarbij in totaal zo’n 800 professionele bedrijven zijn aangesloten.

Gedeeld

Geef een reactie