Persoonsidentificatie op basis van aderpatronen in handpalm

Fujitsu brengt een product op de markt dat persoonsidentificatie op basis van aderpatronen in de handpalm mogelijk maakt, zonder dat er contact is tussen hand en apparatuur. De gebruiker moet de hand boven de scanner houden, die de handpalm met een soort infraroodstraling registreert. Deze straling wordt door het gereduceerde hemoglobine in de bloedvaten van de handpalm geabsorbeerd, waardoor de weerkaatsing vermindert.

Identificatie door middel van biometrie, een technologie die de fysieke eigenschappen van een persoon vergelijkt met zijn of haar biometrische gegevens die in een computer zijn opgeslagen, heeft door terroristische aanslagen, stijgende criminaliteit en een toenemend gevoel van onveiligheid een grote vlucht genomen.

Biometrie identificeert individuen op basis van unieke kenmerken in de iris, vingertoppen, gezicht, stem, handschrift of in aderpatronen in vingers en handen. Een toepassing die momenteel onderzocht wordt is identificatie op basis van hoe mensen lopen.

Met persoonsidentificatie op basis van aderpatronen worden bloedvaten zichtbaar gemaakt in de vorm van een zwart patroon. De identiteit van de persoon in kwestie kan vervolgens worden bevestigd door dit patroon van bloedvaten te vergelijken met het patroon dat hij of zij eerder heeft laten registreren. Bloedvaten bieden een groot aantal differenti?rende eigenschappen waardoor het aannemen van een valse identiteit door vervalsing uiterst moeilijk is. Het bloedvatpatroon van iedere persoon is namelijk uniek, zelfs bij eeneiige tweelingen. Fujitsu denkt de eerste handpalmscanners in augustus op de markt te kunnen brengen.

Link: nl.fujitsu.com

Gedeeld

Geef een reactie