Boa-bonden willen versnelde invoering verdedigingsmiddelen

De vakbonden voor boa’s verwachten problemen met de handhaafbaarheid van het verbod op alcoholbezit en samenkomsten met meer dan vier personen. Zij pleiten daarom voor een versnelde uitvoering van de afspraken met betrekking tot een verdedigingsmiddel voor BOA’s.

De bonden juichen toe dat de veiligheidsregio’s tot afstemming zijn gekomen over hoe er in het hele land gehandhaafd gaat worden: één (geregistreerde) waarschuwing en daarna een boete. Deze uniformiteit bevordert volgens hen het gezag, de rechtsgelijkheid en daarmee het draagvlak. Wel vinden de bonden dat de minister en burgemeesters hierbij ook duidelijk moeten vermelden dat handhaving van de coronamaatregelen absolute prioriteit krijgt en dat dit ten koste gaat van handhaving op andere meldingen van burgers. Er zijn immers niet ineens meer boa’s. Sterker nog, het zijn er eerder minder omdat ook boa’s met lichte klachten thuis moeten blijven.

Verwachte problemen
Daarnaast verwachten de bonden problemen met de handhaving van twee specifieke coronamaatregelen. De eerste is het verbod op alcoholbezit na 20.00 uur. Het tweede betreft samenkomsten met meer dan vier personen. De ervaringen tot nu toe leren dat handhaving hierop tot meer agressie en geweld tegen boa’s leidt. Dit geldt voor zowel de steden, als de natuurgebieden en het openbaar vervoer. Het gaat per definitie om groepen, die ook nog eens onder invloed zijn; terwijl de boa’s nog niet over een verdedigingsmiddel beschikken. Zij worden geacht de politie erbij te roepen als dat nodig is, maar die is door onderbezetting lang niet altijd in staat om tijdig back-up te verlenen. De bonden zeggen zich gestoord te hebben aan de opmerkingen in de media van Hubert Bruls, die als voorzitter van het veiligheidsberaad, aankondigde dat ‘handhavers tegenover groepjes een stap naar voren zullen doen.’ Zij vinden dat hij dan eerst maar eens met de wapenstok over de brug moet komen.
De bonden hebben in juni met minister Grapperhaus afgesproken dat er dit jaar een pilot start met de korte wapenstok en dat daarna ruimere invoering plaatsvindt. Gezien het belang van de volksgezondheid en de verwachte problemen met de handhaving van coronamaatregelen dringen zij aan op een versnelde uitvoering van deze afspraken. boa’s moeten deze belangrijke klus in ieder geval zo veilig mogelijk kunnen doen, aldus de bonden.

Gedeeld

Geef een reactie