BOA-Platform nu ook online beschikbaar

Om alle partners die betrokken zijn bij het werk van toezichthouders en handhavers te verenigen, is het BOA-Platform opgericht. Dit moet vooral onduidelijkheden wegnemen waar samenwerkende partners nogal eens tegenaan lopen in de praktijk.

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) worden steeds belangrijker. Op plekken als woonwijken, natuurgebieden en in en rondom stations is hun aanwezigheid van bewezen toegevoegde waarde. Toch lopen BOA’s in de samenwerking met elkaar, de politie, gemeenten en andere ketenpartners nogal eens tegen onduidelijkheden aan. Het BOA-Platform verenigt alle partners die betrokken zijn bij het werk van toezichthouders en handhavers.

Knelpunten benoemen en oplossingen verkennen
Het BOA-Platform is geen zelfstandig besluitvormend orgaan; het wil op landelijk strategisch niveau zorgen voor betere afstemming, samenwerking en positionering van de BOA. Binnen het BOA-Platform wordt gesproken over thema’s als uitrusting, informatiedeling en opleiding. Het is een centraal punt waar ontwikkelingen en knelpunten worden benoemd en oplossingen verkend; uiteindelijk leidend tot adviezen die worden neergelegd bij besluitvormende partijen. Sinds kort staat alle informatie over het platform op boaplatform.org.

Bron: het CCV.

Gedeeld

Geef een reactie