Boa’s kunnen mogelijk doorgroeien naar agent

De politie wil talentvolle politieboa’s de mogelijkheid bieden een startkwalificatie te bemachtigen voor een politieopleiding op mbo 4-niveau. Dat schrijft Paul Lathouwers van de Nederlandse Politiebond. Zijn organisatie kwam met het idee om zo boa’s de kans te geven door te groeien naar een functie als (hoofd)agent.

Dit voorjaar wist de actiegroep SODK (surveillant op de kaart) in samenwerking met de NPB bij de Nationale Politie af te dwingen dat collega’s zonder een mbo 3- of vmbo/t-diploma de kans krijgen om zich via een toelatingstest te kwalificeren voor de doorstroomopleiding tot (hoofd)agent. Slagen ze voor die test, dan worden ze gelijk gesteld aan mensen die wel aan de diploma-eis voldoen en kunnen ze het verdere selectietraject in.

Niet alleen voor surveillanten
Helaas bleek al snel dat het korps van plan was de toelatingstest uitsluitend aan te bieden aan surveillanten. Daar kwam de NPB tegen in het verweer. De bepaling over de toelatingstest uit de rechtspositie maakt op dit punt immers geen enkel onderscheid, aldus Lathouwers. Kandidaten die niet voldoen aan de diploma-eisen kunnen nu een toelatingstoets afleggen bij de Politieacademie. Als deze met goed gevolg wordt afgelegd, voldoet de kandidaat aan de eisen met betrekking tot het vooropleidingsniveau, zo stelt de vakbondsman. “In onze ogen moeten desgewenst dus ook politieboa’s en andere niet-surveillanten de extra kwalificatiemogelijkheid kunnen benutten.” Deze week is het korps begonnen politieboa’s uit te nodigen voor de toelatingstest.

Gedeeld

Geef een reactie