Aanvraag beveiligingspas duurt langer door politieacties

De beveiligingsbranche gaat nu ook hinder ondervinden van de acties bij de politie. De behandeling van nieuwe aanvragen voor verloven voor beveiligingspassen wordt vanaf vrijdag 21 augustus uitgesteld.

beveiliging VDe politiebonden roepen daartoe op in het kader van de CAO-acties. Het uitstel duurt in eerste instantie 2 weken; per 21 september wordt de uitstelperiode voor onbepaalde tijd verlengd naar 4 weken. Concreet betekent dit dat nieuwe aanvragen pas na twee of vier weken in behandeling worden genomen.
Onder de actie vallen alle aan de korpschef gedelegeerde bevoegdheden vanuit de Wet Wapens en Munitie, Flora en Faunawet, Wet particuliere beveiligingsbedrijven en recherchebureaus en de Wet explosieven voor civiel gebruik. Uitgezonderd van de actie zijn verlengingen van lopende verloven en aktes aangezien dit onverantwoorde gevolgen zoals illegaal wapenbezit tot gevolg kan hebben.

Gedeeld

2 thoughts on “Aanvraag beveiligingspas duurt langer door politieacties”

  1. Het is jammer dat een organisatie, betaalt en onderhouden door middel van belastinggeld, particuliere bedrijven economisch gaat stagneren, om hun zin tegen de landelijke overheid door te willen drijven. Dit gaat niet meer om een beter cao, maar gewoon om te laten zien wie de grootste lul heeft.
    Dit gaat, in dit geval, beveiligingsbedrijven geld en klanten kosten, omdat personeel niet op tijd inzetbaar te krijgen is als je een nieuwe opdracht opstart. Ik denk dan dat je personeel gewoon zonder pas in moet zetten, om zo een rechtzaak af te dwingen tegen de houding en werkwijze van de politieorganisatie.

  2. Politie medewerkers zijn ook mensen met hun vaste lasten en overige kosten. Dat je bij de overheid nu eenmaal meer krijgt dan bij een particulier bedrijf, althans op dit niveau, is ontstaan uit het verleden en dat draai je niet zomaar even terug.

Geef een reactie