Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus wijzigen

De screening van medewerkers en leidinggevenden van beveiligingsorganisaties en recherchebureaus wordt uitgebreid, er komen nieuwe kleuren voor legitimatiebewijzen en Justis kan voortaan een bestuurlijke sanctie opleggen als de administratie van legitimatiebewijzen niet op orde is.

Ook wijzigt de aanvraagprocedure voor ontheffing van de uniformdraagplicht. Daarnaast worden onderdelen van de beleidsregels waar in de praktijk onduidelijkheid over bestond, verhelderd. Denk aan het uitlenen van personeel tussen organisaties en het meewegen van sepots, taakstraffen, werkstraffen en transacties bij de screening.

De gewijzigde beleidsregels (voorheen circulaire) treden 1 mei 2014 in werking.

securityVoordat medewerkers aan de slag kunnen bij een beveiligingsorganisatie of recherchebureau worden ze gescreend door de korpschef. Justis is verantwoordelijk voor de screening van leidinggevenden. De screening van medewerkers en leidinggevenden wordt uitgebreid met de weigeringsgrond ‘het verkeren in criminele kringen’. Deze weigeringsgrond kan bijvoorbeeld worden toegepast als er concrete aanwijzingen zijn dat de betrokkene in criminele kringen verkeert of betrokken is bij zware criminaliteit.

Beveiligers en rechercheurs dragen een legitimatiebewijs bij zich. Die bewijzen hebben verschillende kleuren, zodat de politie bij controles snel kan zien met welke categorie beveiliger en bijbehorende bevoegdheden ze te maken heeft. Er worden twee kleuren toegevoegd: oranje voor voetbalstewards en groen voor beveiligers, alarmcentralisten en evenementenbeveiligers in opleiding. Ook het legitimatiebewijs zelf wordt vernieuwd. Het nieuwe legitimatiebewijs is van hard plastic en vergelijkbaar met een bankpas.

De administratie van de legitimatiebewijzen moet op orde zijn. Als dat niet het geval is, kan Justis een bestuurlijke sanctie opleggen. Dat kan een waarschuwing zijn, maar ook een geldboete.

Gedeeld

Geef een reactie