Beroep Brink’s tegen ACM-besluit afgewezen

De rechtbank heeft het beroep van geldtransporteur Brink’s tegen het besluit van ACM om de klacht van Brink’s af te wijzen ongegrond verklaard.

ACM heeft op 3 juni 2013 de klacht van Brink’s die was gericht tegen de oprichting van Geldservice Nederland (GSN) afgewezen.

brinksGSN is een gezamenlijke onderneming van drie Nederlandse banken (ABN AMRO Bank, ING Bank en Rabobank). Deze drie banken hebben besloten om activiteiten op het gebied van het verwerken van geld (tellen, sorteren en bijschrijven op de rekening) voortaan te laten uitvoeren door GSN. Ook kopen deze drie banken voortaan via GSN het geldtransport dat zij nodig hebben gezamenlijk in. Door deze samenwerking willen de banken besparingen realiseren, zoals minder telcentra en efficiëntere ritten van de geldwagens.

Volgens Brink’s is de samenwerking van de banken in strijd met de Mededingingswet. Het kartelverbod en het verbod op misbruik van machtspositie zouden de samenwerking in de weg staan.

ACM is echter van oordeel dat de samenwerking van de banken tot doel heeft om kostenbesparingen te realiseren. De banken mochten beslissen om diensten die zij eerder hadden uitbesteed (geldverwerking) nu zelf te gaan verzorgen, zegt ACM in een verklaring. De toegang tot de inkoopmarkt wordt door GSN niet afgeschermd voor andere banken of retailers die transportdiensten nodig hebben. Daarnaast is er geen reden om aan te nemen dat de gezamenlijke inkoop zal leiden tot prijsstijgingen van bancaire producten die de banken aanbieden aan hun klanten.

ACM verwacht geen nadelige effecten van de samenwerking voor de afnemers van geldverwerkingsdiensten. De rechtbank is het daar mee eens en vindt dat er geen sprake is van een beperking van de mededinging. Tegen deze uitspraak van de rechtbank staat hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven open.

Medio juni dit jaar werd bekend dat geldtransporteur Brink’s Nederland overgenomen is door het Duitse Wincor Nixdorf. Brink’s Nederland wordt samengevoegd met SecurCash, het Nederlandse dochterbedrijf van Wincor Nixdorf.

Gedeeld

Geef een reactie