Beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur beschikbaar

Tot nu toe kon een ondernemer niet vaststellen of de adviseur die hij inhuurt, ook beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en competenties. Daarom is het ‘Beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur’ ontwikkeld, ofwel NTA 8595, waarin de competenties van een erkend risicoadviseur zijn vastgelegd.

Beroepsprofiel Erkend RisicoadviseurOp 26 mei is het Beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur officieel gelanceerd. NTA 8595 beschrijft de benodigde competenties van de risicoadviseur. Naast algemene vaardigheden in risicomanagement, kan de adviseur zich specialiseren op bedrijfscontinuïteit of duurzame inzetbaarheid.

Brandveiligheid, (cyber)diefstal, ziekteverzuim van personeel: Ondernemers zagen soms door de bomen het bos niet meer bij het beheersen van (niet) verzekerbare bedrijfsrisico’s. Een beroepsprofiel voor erkende risicoadviseurs was daarom van harte welkom. Nationale-Nederlanden heeft op basis van uitgebreid marktonderzoek onder klanten en adviseurs in 2012 het initiatief voor het nieuwe beroepsprofiel genomen en samen met NEN partijen bij elkaar gebracht.

Erik van de Crommenacker (Nationale-Nederlanden) en Jaap den Breejen (Meeùs Assurantiën) gaven bij NEN in Delft inzicht in de inhoud van het beroepsprofiel en de vervolgstappen tot en met certificatie. Dienstenmarketing-goeroe Wouter de Vries, sprak ook tijdens de bijeenkomst en benadrukte het belang van je positief onderscheiden. Juist het beroepsprofiel in combinatie met certificatie biedt adviseurs hiervoor het kader.

Het certificatietraject voor persoonsgebonden certificatie is in volle gang en er is een platform ontwikkeld waar nieuwe partijen zich bij aan kunnen sluiten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Het platform biedt een podium om kennis en kunde van organisatie en deelnemer op het gebied van risicomanagement, bedrijfscontinuïteit en duurzame inzetbaarheid te delen. Dit unieke netwerk is toegankelijk voor alle geïnteresseerden in het initiatief Erkend Risicoadviseur; van adviseurs die zich willen laten certificeren tot en met partijen die met deze adviseurs werken of producten voor deze sector ontwikkelen. Verwacht wordt dat het na de zomer mogelijk zal zijn voor de risicoadviseurs om zich te laten certificeren.

Link: NTA 8595:2014 nl – Beroepsprofiel erkend risicoadviseur

Gedeeld

Geef een antwoord