Celcapaciteit Dienst Justiti?le Inrichtingen fors toegenomen

In 2004 is de celcapaciteit van de Dienst Justiti?le Inrichtingen (DJI) fors toegenomen. De capaciteit bedroeg eind 2004 22.237 plaatsen. Dat is een groei van 2.199 plaatsen ten opzichte van het jaar daarvoor. In het gevangeniswezen was de groei met 1.934 plaatsen het grootst.

De invoering van meerpersoonscellen leverde daaraan een aandeel van 1.300 plaatsen en de eerste detentieboot voor vreemdelingen 300 plaatsen. In de jeugdsector was de groei 167 plaatsen, onder meer door de ingebruikname begin 2004 van de nieuwe Justiti?le jeugdinrichting Rentray in Flevoland. In de sector TBS steeg de capaciteit met 98 plaatsen.

Dit staat in het jaarbericht van DJI over 2004.

Link: www.dji.nl

Gedeeld

Geef een reactie