Het CCV publiceert licentietarieven 2015

Het CCV heeft de tarieven voor het uitvoeren van certificatieschema’s en inspectieschema’s voor 2015 gepubliceerd. De nieuwe tarieven laten hier een daar een lichte stijging zien ten opzichte van 2014.

CCV licentietarieven 2015Certificatie-instellingen en inspectie-instellingen die met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een licentieovereenkomst hebben, betalen licentievergoedingen aan het CCV volgens het geldende tarievenblad. In aanvulling op de tarieven voor 2015 is ook vanwege het in werking stellen van nieuwe certificatieschema’s Ontruimingsalarmen een aanvulling gemaakt op het tarievenblad 2014. De aanvulling op de tarieven gelden tot en met december 2014.

De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 en zijn exclusief BTW.

CCV tarievenblad 2015 (pdf)

Gedeeld

Geef een antwoord