Koppelaar en Dimarsec ‘Beveiligingsbedrijf van het Jaar’

Koppelaar Beveiliging en Dimarsec Security zijn door de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) benoemd tot Beveiligingsbedrijf van het Jaar in de respectievelijke categorieën Techniek en Particuliere Beveiligingsbedrijven. Zij hebben volgens de inspecteurs van de VEB het afgelopen jaar de beste kwaliteit geleverd.

De winnaars werden bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering die de ruim 600 beveiligingsbedrijven tellende branchevereniging donderdag in Houten hield. De verkiezing wordt jaarlijks gehouden en is bedoeld om aangesloten bedrijven aan te moedigen veel aandacht aan kwaliteit te besteden. Hierbij gaat het om zowel de kwaliteit van de bedrijven zelf als om de kwaliteit van het geleverde werk. Controle hierop vindt jaarlijks plaats door onafhankelijke inspecteurs en is verplicht voor alle ruim 600 leden van de VEB.

Kwaliteitsregeling
De inspecteurs hanteren bij het beoordelen van de kwaliteit de VEB 3 Kwaliteitsregeling of de PBO-kwaliteitsregeling van de brancheorganisatie. Ook kijken zij in hoeverre het geleverde werk conform het Programma van Eisen en de door verzekeraars ondersteunde Verbeterde RisicoKlassenIndeling (VRKI) is uitgevoerd. Bij particuliere beveiligingsorganisaties wordt onder andere gekeken naar de uitvoering van de werkzaamheden. Denk hierbij aan sleutelregistratie, wagenparkbeheer, het monitoren van responstijden en de mate waarin aandacht wordt besteed aan alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.

Criteria
Omdat in principe alle leden conform de eisen werken, kunnen zij zich onderscheiden met innovatie en bijzondere prestaties. De extra punten die daarmee te behalen zijn, hebben het verschil gemaakt bij de keuze van de bedrijven die onlangs werden genomineerd om tot Beveiligingsbedrijf van het Jaar verkozen te worden. Naast de winnaars waren dat in de categorie Techniek: Previcon te Tilburg, Cosec te Lage Mierde, Verbakel Zonwering en Beveiliging te Wateringen en Koekman Beveiliging te Harderwijk. In de categorie Particuliere Beveiligingsbedrijven waren het Eagle Security te Heerlen en Safety Guard te Lelystad.

De VEB
Al sinds 6 augustus 1987 behartigt de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) de belangen van haar leden in de breedste zin van het woord. Met zo’n 600 leden is de VEB een belangrijke partner binnen de Nederlandse beveiligingssector. De missie van de VEB is om veiligheid in Nederland optimaal te waarborgen, onder meer door alle noodzakelijk te nemen maatregelen duidelijk op elkaar af te stemmen. Bij de VEB hebben zich diverse beveiligingsbedrijven met uiteenlopende disciplines aangesloten.

Voor meer informatie en een volledig overzicht van de specifieke kwaliteitseisen: www.veb.nl

Gedeeld

Geef een antwoord