Nieuw perspectief op beveiliging door slimme technologie

De beveiligingsuitdagingen waar bedrijven mee te maken hebben, worden complexer en veelomvattender. Beveiliging is niet langer een op zichzelf staand onderdeel binnen bedrijven, maar raakt mede door de opkomst van slimme technologieën steeds meer vervlochten met andere aspecten van een organisatie, zoals IT, marketing en strategie.

beveiliging Tyco meldkamerVolgens Tyco Integrated Fire & Security is het een hele interessante en dynamische periode voor beveiligingsprofessionals. Dankzij de koppeling tussen beveiliging en andere bedrijfsonderdelen en de inzet van slimme systemen, kunnen organisaties efficiënter werken en nuttige inzichten opdoen die grote toegevoegde waarde bieden. Het bedrijf zet een aantal trends en ontwikkelingen voor de beveiligingsbranche in 2015 op een rijtje.

1. De focus verschuift naar risk management
Macro-economische ontwikkelingen, zoals globalisatie, urbanisatie en terrorismedreiging, hebben grote invloed op het beveiligingsbeleid van bedrijven. Waar voorheen de focus van een beveiligingsprofessional vooral lag op het reageren op incidenten, verschuift deze nu naar het anticiperen op risico’s. Het gaat niet meer alleen om het voorkomen dat er iemand ongeoorloofd een bedrijf betreedt; de mogelijke risico’s zijn groter, complexer en minder voorspelbaar geworden. Beveiligingsprofessionals zullen in 2015 steeds meer vanuit een pro-actieve invalshoek gaan werken om risico’s te beheersen.

2. Intelligentere analysemogelijkheden
De ontwikkeling van nieuwe technologieën is voorlopig nog niet over het hoogtepunt heen en heeft grote impact op beveiligingssystemen. Biometrie begint steeds meer gemeengoed te worden in systemen voor toegangscontrole, bijvoorbeeld op luchthavens en in datacenters. Daarnaast worden de gegevens uit beveiligingssystemen steeds optimaler benut. Zo worden HD-videobeelden niet meer uitsluitend gebruikt voor (live) monitoring, maar wordt er op de data slimme analysesoftware losgelaten. Videobeelden kunnen bijvoorbeeld inzicht geven in doorstromingstrajecten binnen een bepaald terrein of gebouw. Nog verder gaat motoriekanalyse, software die aan de hand van een bewegingspatroon bepaalde personen kan identificeren en volgen. Deze analyses zijn niet alleen bruikbaar voor beveiligingsdoeleinden, maar ook voor andere bedrijfsonderdelen.

3. Centrale aanpak
Analoge middelen wordt steeds vaker vervangen door digitale alternatieven en IP-technologie heeft een vaste plek veroverd in beveiligingssystemen. Dit zorgt ervoor dat gegevens uit beveiligingssystemen steeds beter beschikbaar zijn en gekoppeld kunnen worden aan andere systemen. Beelden en informatie worden vaker opgeslagen in cloud-omgevingen en beveiligingssystemen worden aangestuurd vanaf een centrale plek, eventueel op afstand. Dit zorgt er niet alleen voor dat organisaties een beter overzicht op de complete situatie krijgen, maar ook dat ze efficiënter kunnen werken, kosten kunnen besparen en effectiever kunnen reageren op nieuwe inzichten.

4. Integratie van IT- en fysieke beveiliging
Beveiliging wordt veelomvattender en raakt daarmee ook steeds meer verweven met andere onderdelen in de organisatie. Deze verweving zien we met name terug in de relatie tussen fysieke en digitale IT-veiligheid. De grens tussen deze twee onderdelen wordt steeds vager. Om gevoelige bedrijfsinformatie zo goed mogelijk te beschermen is het dan ook essentieel dat er een geïntegreerde aanpak wordt gehanteerd, al vanaf de implementatie. Steeds meer organisaties zetten een Physical Security Information (PSIM)-systeem in om verschillende productoplossingen en –systemen te integreren in één enkele gebruikersinterface. Deze integratie resulteert in efficiëntere budgetbesteding, hogere veiligheid, betere compliance en nuttige business intelligence-inzichten.

Gedeeld

Geef een reactie