Nieuwe BRL 6020 voor technische beveiliging

Tijdens SSA 2015 heeft de Vakgroep Beveiliging van UNETO-VNI een nieuwe beoordelingsrichtlijn voor technische beveiligingsbedrijven gepresenteerd.

De beoordelingsrichtlijn BRL Beveiliging voor technische beveiligingsbedrijven vervangt de Borg-regeling. Bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van beveiligingsinstallaties, kunnen aan de hand van de BRL Beveiliging hun kwaliteit borgen en daarvoor gecertificeerd worden.

De regeling wordt beheerd door stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL). Certificerende instellingen voeren de regeling uit. De BRL staat open voor alle technische beveiligingsbedrijven, dus ook voor niet-leden van Uneto-VNI.

De nieuwe BRL is ontwikkeld naar aanleiding van kritiek op de bestaande BORG-regeling. Rien van der Linden, coördinator voor de ontwikkeling van de BRL binnen de Vakgroep: Van onze leden had 95% behoefte aan een eigen regeling zonder branchevreemde voorschriften, zoals bij BORG. Een ander belangrijk verschil met de BORG-regeling is dat het mogelijk is om installaties te laten certificeren. Dat geeft de klant extra zekerheid. Momenteel beperkt de BRL zich tot alarmeringssystemen, maar uitbreiding met cameratoezicht en toegangsbeheer is voorzien.’

Ondanks de kritiek op de BORG-regeling blijft de Vakgroep Beveiliging samenwerken met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de beheerder van de BORG-regeling. Voorzitter Van Poelgeest: ‘Een beveiligingssysteem bestaat niet alleen uit elektrotechnische maatregelen. De nieuwe BRL kan onderdeel worden van het Model integrale Beveiligingsaanpak dat naast technische ook uit organisatorische en bouwkundige maatregelen bestaat. Samen met het CCV en het College van Belanghebbenden Crimi geven wij graag invulling aan deze aanpak.’

SSA 2015 Uneto-VNIVoorzitter Dick Tommel van KvINL reikte op SSA 2015 de eerste beoordelingsrichtlijn (BRL) uit aan Fred van Poelgeest, voorzitter van de Vakgroep Beveiliging van Uneto-VNI. ‘Deze beoordelingsrichtlijn is een voorbeeld van modern kwaliteitsdenken’, aldus Tommel. ‘De technische uitvoering door vakmensen is geborgd, tegelijkertijd houden we rekening met de belangen van klanten, overheid, certificerende instellingen en verzekeraars. De regeling heeft dus een breed draagvlak, is praktisch toepasbaar én toekomstbestendig.’

Fred van Poelgeest, voorzitter van de Vakgroep Beveiliging van Uneto-VNI is enthousiast: ‘Hier hebben we jaren hard aan gewerkt, we mogen trots zijn op het resultaat. Dit nieuwe kwaliteitskeur is hard nodig. We willen ons als professionele technische beveiligingsbedrijven onderscheiden in kwaliteit. Dat kan met deze regeling die zich volledig richt op elektrotechnische beveiligingsmaatregelen voor de zakelijke markt.’ De BRL is verkrijgbaar bij ISSO.

Forum: Praat mee over de de nieuwe BRL.

Gedeeld

Geef een reactie