Onderhandelingen cao beveiliging van start

Afgelopen week zijn de onderhandelingen tussen de Nederlandse VeiligheidsBranche en de vakbonden over de over vernieuwing van de cao particuliere beveiliging van start gegaan.

beveiliger TrigionDe Nederlandse Veiligheidsbranche ziet dat ondanks een pril economisch herstel, omzet en winstgevendheid van beveiligingsbedrijven onverminderd onder druk staan. Dat is niet goed voor de bedrijvigheid in deze sector maar zeker ook niet goed voor de baan- en inkomenszekerheid van beveiligers, zegt de branchevereniging. Werkgevers gaan de gesprekken in om antwoorden te vinden op de uitdagingen waar de sector voor staat en voor het verder versterken van de rol als betrouwbare ketenpartner in veiligheid.

Doel van de vakbonden is om te komen tot een verbetering van de cao Particuliere Beveiliging. Een cao waar bijna 30.000 beveiligers hun arbeidsvoorwaarden aan ontlenen, aldus FNV Beveiliging. De vakbond zet in op koopkracht, privéleven en “echte” banen voor haar leden. Vakbonden vragen dus om serieuze verbetering van de arbeidsvoorwaarden, zowel in geld als in tijd.

Bij de werkgevers er is geen tot weinig ruimte voor verbetering van arbeidsvoorwaarden, terwijl de behoefte aan flexibiliteit nog steeds groot is. Werkgevers zijn van mening dat de afspraken die in het verleden gemaakt over vernieuwing van de cao in gezamenlijkheid met sociale partners in deze cao-ronde in concrete cao-afspraken worden vertaald. Onder andere gaat het dan om afspraken rond het cao controle-orgaan, duurzame inzetbaarheid en her- en bijscholing.

Op het eerste gezicht lijkt een onderhandelingsresultaat dus ver weg. Werkgevers en vakbonden gaan echter samen benoemen wat de meest dringend gewenste wijzigingen zijn, zowel voor de mensen als voor de bedrijven. Daarbij denken ze nog even niet aan de kosten, om zodoende een goede basis te hebben voor verdere gesprekken. Donderdag 10 september is het volgende overleg.

Gedeeld

3 thoughts on “Onderhandelingen cao beveiliging van start”

 1. Eerlijk is eerlijk.

  De onderhandelingen tussen de Nederlandse VeiligheidsBranche en de vakbonden over de over vernieuwing van de cao particuliere beveiliging zijn van start gegaan.
  Volgens beveiligingnieuws.nl is er bij de werkgevers geen tot weinig ruimte voor verbetering van arbeidsvoorwaarden, terwijl de behoefte aan flexibiliteit nog steeds groot is.
  Ook ziet de Nederlandse Veiligheidsbranche dat ondanks een pril economisch herstel – vroeger sprak men van kwakkelende economie – , omzet en winstgevendheid van beveiligingsbedrijven onverminderd onder druk staan.
  En zegt de branchevereniging dat het niet goed is voor o.a. de baan- en inkomenszekerheid van beveiligers.
  Het is belangrijk de realiteit in zicht te blijven houden.
  Voor bijvoorbeeld één eurotje minder sleept een jong en zogenaamd dynamisch bedrijf een opdracht binnen, die voorheen was gegund aan een bedrijf die zich groot en toonaangevend noemt. Ja, geeft de Europese aanbesteding maar de schuld. De oudere werknemers met vele dienstjaren hebben geluk want zij kunnen niet zo snel ontslagen worden of geplaatst worden in een flexpool. Een groeiende markt via uitzendbureau’s. In één jaar tijd groeide het aantal banen in de uitzendbranche met 63 duizend, oftewel ruim 10 procent (monitor tweede kwartaal van 2015. bron: CBS). Natuurlijk is een deel daarvan in de beveiligingsbranche. Verkapte nul-uren conctract, contracten van 10 uren per week en oproep. Oh, vergeet de ZZP’er niet. Vroeger had je als ingeleende beveiliger nog hoop op een contract van de inlener zelf. Nu dat de vraag naar flexibiliteit steeds groter wordt vervaagd de hoop.
  De indicatoren die economische activiteit meten kunnen ook zijn de groei van flexkrachten op het arbeidsmarkt binnen een kwartaal en het aantal flexkrachten die een vaste arbeidscontract hebben gekregen. Dan heb je het over inkomenszekerheid.

  Wat verwacht men van de onderhandelingsresultaten?

 2. Als er ergens een flinke stap moet worden is het wel in de beloning salarissen van de beveiligers deze is inbvergelijking met andere minder risico beroepen zeker 50% lager

Geef een antwoord