VEB start opleiding tegen inbraak bij hogere risico’s

Vooral dankzij het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) daalt het aantal inbraken nog elk jaar. Dit betreft echter vooral ‘gelegenheidsinbraken’. Vermogende bewoners en bedrijven profiteren nauwelijks van deze trend. Die hebben te kampen met professionals en daartegen valt met uitsluitend de bouwkundige maatregelen, zoals binnen PKVW is vastgelegd, weinig te beginnen. De Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) heeft een oplossing voor deze sectoren: de Specialist InbraakBeveiliging (SIB).

Inbraakbeveiliging is pas effectief als deze bestaat uit een afgewogen combinatie van organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen. Een organisatorische maatregel is bijvoorbeeld het zorgvuldig afsluiten van deuren en ramen. Bouwkundige maatregelen zijn bedoeld om inbrekers buiten te houden of ze op zijn minst flink te vertragen. Met elektronische maatregelen wordt een inbraak(poging) gesignaleerd en doorgegeven aan hulpdiensten.

Veel vakkennis nodig
Het lijkt een logisch verhaal, maar in de praktijk is het niet eenvoudig te realiseren. Er is veel vakkennis nodig om tot effectieve inbraakbeveiliging te komen bij met name de hogere risico’s. “Beveiligingsbedrijven zijn meestal of in bouwkunde of in elektronica gespecialiseerd”, vertelt VEB-voorzitter Jan Kuipers die zelf woningen beveiligt in de categorie Quote 500. “De bewoner of ondernemer moet dan al minimaal drie verschillende bedrijven inschakelen voor respectievelijk bouwkundige en elektronische maatregelen en de alarmopvolging door een meldkamer met surveillancedienst.” Het is dan de vraag of dit tot de eerder genoemde afgewogen mix van maatregelen leidt.

Register voor allround inbraakpreventiespecialisten
Om met name ook voor vermogende particulieren en ondernemers het inbraakrisico te laten dalen, is de VEB als aansluiting op de bestaande bouwkundige kennis van Preventieadviseurs PKVW een opleiding gestart die van deze adviseurs allround inbraakpreventiespecialisten kan maken. Wie aan de basiskwalificaties voldoet en deze opleiding met succes afrondt, kan opgenomen worden in het openbare SIB-Register van de VEB. De basiskwalificaties zijn minimaal het diploma TBV (Technicus Beveiligingsinstallaties) aangevuld met het certificaat Preventieadviseur PKVW. Om ingeschreven te blijven, dienen SIB-adviseurs minstens eens in de twee jaar een opfriscursus te volgen.

Altijd advies op maat
“De SIB-adviseur hoeft niet zelf alle maatregelen uit te kunnen voeren”, legt Kuipers uit. “Het gaat om het complete advies, dat moet leiden tot een risiconiveau dat door de klant en diens verzekeraar aanvaardbaar wordt geacht. Het maakt nogal verschil om wat voor soort bouwwerk het gaat als we over de te nemen preventieve inbraakwerende maatregelen praten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan monumentale panden waar amper bouwkundige aanpassingen mogelijk zijn. Voor ondernemers ligt het nog complexer. Die krijgen steeds meer met ramkraken en ander grof geweld te maken, als criminelen het op hun bezittingen hebben voorzien. De SIB-adviseur kent de plaatselijke omstandigheden, weet hoe inbrekers in bepaalde sectoren en regio’s te werk gaan en is er goed van op de hoogte welke maatregelen daartegen het meeste soelaas bieden. Hij of zij – we hebben inmiddels ook een dame als SIB-adviseur – zorgt er samen met gespecialiseerde beveiligingsbedrijven voor dat deze maatregelen met de hoogste mate van deskundigheid worden uitgevoerd.”

De Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven telt zo’n 600 leden en heeft bevordering van kwaliteit in de beveiligingsbranche als belangrijkste missie. Tijdens het evenement Amsterdam Security in de RAI Amsterdam van 31 oktober tot en met 2 november is de vereniging aanwezig en wordt veel aandacht geschonken aan de meerwaarde van het advies van een SIB-adviseur bij met name de hogere risico’s.

Voor meer informatie:
Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven
Jaap Bijzerweg 8D
3446 CR Woerden
Tel.: (0348) 421 251
E-mail: info@veb.nl

Gedeeld

Geef een antwoord