Politie ontneemt vijf portiers vergunning

Vijf portiers van horecabedrijven in de binnenstad van Groningen zijn dit jaar hun baan kwijtgeraakt. Zij verspeelden de toestemming van de politie om hun werk te mogen doen na veroordeling voor een strafbaar feit. Acht portiers kregen een waarschuwing met een proeftijd van een jaar omdat zij zich net als hun vijf collega’s niet aan de regels hielden. Vier keer weigerde de politie een persoon na controle van zijn levenswandel toestemming om als horecaportier aan de slag te gaan.

De politie zegt nauwkeurig om te gaan met de controle van portiers voordat zij aan de slag gaan. Dezelfde nauwkeurigheid geldt portiers die in de fout zouden zijn gegaan. De uiterste consequenties kan ontslag zijn. Op grond van cijfers en het beeld van de dagelijkse praktijk komt de politie tot de conclusie dat zich weinig gewelddelicten voordoen waarbij portiers van horecabedrijven zijn betrokken.

Het afgelopen jaar is tegen horecaportiers vijftien keer aangifte van mishandeling gedaan. Dat leidde in zes gevallen tot een proces-verbaal. In vijf incidenten zal dit leiden tot vervolging van de portier.
De politie komt met de cijfers naar buiten, omdat dagblad van het noorden vorige week melding maakte van een aantal incidenten waarbij portiers die geweld gebruiken vrijuit zouden gaan. Ook zou de politie te snel partij kiezen voor portiers als zij geweld tegen gasten gebruiken. De politie is over het algemeen tevreden over het verloop.

Horecaportiers hebben toestemming van de korpschef van de politie nodig om hun werk te kunnen doen. Toestemming na controle van de levenswandel levert een blauw pasje op dat de portier zichtbaar moet dragen. Op dit moment zijn in Groningen 152 portiers met een pasje werkzaam. Iemand die portier wil worden ondergaat een breed antecedentenonderzoek om te kijken of nauwe relaties van de aspirant-horecaportier hem in zijn functioneren kunnen hinderen. Een veroordeling na het plegen van een strafbaar feit is een reden om de vergunning van een horecaportier in te trekken of af te wijzen. De veroordeling hoeft geen relatie te hebben met het werk in een horecabedrijf.

Bron: Dagblad van het Noorden

praat mee over dit onderwerp

Gedeeld

Geef een reactie