Proef Motorambulance van start

Sinds kort rijdt er een motorambulance in de regio Kennemerland. Enkele gebieden in deze regio zijn moeilijk bereikbaar. Dan kan de wettelijk gestelde rittijd overschreden worden. Dit kan gebeuren in de duingebieden of tijdens verkeersdrukte in de kuststreek. Positieve ervaringen in Den Haag en Utrecht laten zien dat de motorambulance een effectief middel is om de rittijdoverschrijdingen terug te dringen.

Lees verder: hdk.nl

Gedeeld

Geef een reactie