Security Talent Community van start

De Haagse wethouder Ingrid van Engelshoven (Kenniseconomie) en Xander Beenhakkers van The Hague Security Delta hebben het startsignaal gegeven voor de HSD Security Talent Community.

Dit is een platform voor studenten en professionals in het safety en security werkveld. De community speelt in op de toenemende behoefte aan security talenten bij werkgevers en zorgt ervoor dat vraag en aanbod van gekwalificeerd personeel beter op elkaar afgestemd worden. Op de website securitytalent.nl komen vacatures te staan, evenals opdrachten, stageplaatsen en informatie over opleidingen.

lancering Security TalentHet initiatief is ook bedoeld om studenten en professionals goed te informeren om de juiste richtingen te kiezen en zo later beter aansluiting te vinden op de behoeftes in de arbeidsmarkt. Security Talent stimuleert ook het opzetten van kwaliteitsnormen voor opleidingen. Een goed voorbeeld hiervan is de Cyber Security Academy, die vanaf januari 2015 de eerste professionele multidisciplinaire masteropleiding in cyber security biedt, aldus Joris den Bruinen, adjunct directeur HSD.

De lancering vond plaats op de HSD Campus tijdens het HSD Café over Security Talent. Zo’n 100 studenten, young professionals en vertegenwoordigers van bedrijven, overheden en kennisinstellingen discussieerden er over de Human Capital ontwikkelingen binnen het veiligheidscluster en de hieraan gerelateerde kansen en uitdagingen van de arbeidsmarkt.

Link: securitytalent.nl

Gedeeld

Geef een reactie