Tien vergunningen ingetrokken en negen boetes opgelegd aan beveiligingsbedrijven

Volgens de laatste cijfers van de dienst Justis van het ministerie van Veiligheid & Justitie zijn in 2015 tien ND-vergunningen ingetrokken en is aan negen vergunninghouders een bestuurlijke boete opgelegd, variërend van 500 euro (aanwijzing politie niet gevolgd) tot 4.000 euro (geen toestemming(en)).

In één geval was er volgens Justis sprake van recidive van de overtreding wat heeft geleid tot intrekking van de vergunning. Er zijn zes waarschuwingen gegeven voor het ontbreken van een geldige pas en/of het niet melden van werkzaamheden.
De negen boetes betekenen een kleine verbetering, want in 2014 werd elf keer een dergelijke sanctie opgelegd en in 2013 zelfs 23 keer. Een reden was bijvoorbeeld dat de organisatie geen toestemming had van de korpschef of dat zonder ontheffing zonder uniform werd gewerkt. Waarschuwingen werden gegeven aan beveiligers zonder pas of beveiligers die zich schuldig maakten aan ongepast gedrag. In 2014 werd slechts één waarschuwing gegeven en in 2013 drie keer.
Het intrekken van vergunningen gebeurde in veel gevallen bij het constateren van antecedenten of bij het maken van meerdere overtredingen.

Gedeeld

4 thoughts on “Tien vergunningen ingetrokken en negen boetes opgelegd aan beveiligingsbedrijven”

 1. Misschien ook handig om even te melden welke bedrijven, of iig waar dit te vinden is. Dit voor mensen die aan het solliciteren zijn/ reageren op advertenties en meer willen weten over dat bedrijf.

 2. Ik denk niet dat het belangrijk is om te weten welke bedrijven dat zijn. Wat wel belangrijk is dat er een systeem moet komen dat na enkele geconstateerde overtredingen dit soort bedrijven volgen en de vergunning intrekken als de situatie niet verbeterd.

 3. Waarom namen van bedrijven noemen, Google is gewillig dus zoek ze op.
  Maar waarom namen noemen van collega bedrijven? Ik hoop dat ze er van leren en er ook voor gaan vechten om een beter beleid te krijgen en een goede CAO!
  Laten we wel zijn, we zijn de snelst groeiende tak in het bedrijfsleven en hebben nog steeds geen bepalingen die op schrift staan waaraan we kunnen refereren.
  Belangrijker is dat we met zijn allen werken naar een structuur die het niveau verder omhoog kan krikken.
  Laten we wel zijn, ons uurloon is niet om naar huis te gaan schrijven als we dit vergelijken met andere salarissen in banen met minder stress en gevaar voor eventueel letsel.
  Maar toch doen we ons werk met alle overgave en plezier!!

Geef een antwoord