VEB bloeit als nooit tevoren

Tijdens de Algemene Ledenvergadering afgelopen donderdag maakte de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven een aantal interessante ontwikkelingen bekend. Op de eerste plaats stijgt het aantal leden en partners nog steeds. Er komt een nauwere samenwerking met andere brancheorganisaties. En er wordt aangehaakt bij een interessant initiatief voor cameratoezicht.

De vereniging startte in 1987 met twintig bedrijven die zich niet langer konden vinden in het beleid van de bestaande brancheorganisatie. Sinds die tijd bleef de VEB groeien. Inmiddels staat de teller op 492 technische bedrijven, 88 particuliere beveiligingsorganisaties, 14 particuliere alarmcentrales en 34 partners. De partners waren tijdens de ALV aanwezig, waarvan 27 met een statafel.

Tijdens de ALV ging voorzitter Jan Kuipers nader in op de samenwerkingsplannen met onder andere VEBON-NOVB en Nederlandse Veiligheidsbranche. Met de eerst genoemde werd in januari al een gezamenlijke Kick Off van het beveiligingsjaar gehouden. Ook met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid wordt nog steeds getracht samen te werken, maar er blijven verschillen bestaan in visies over het borgen van kwaliteit. Waar het CCV voorstander is van certificering, geeft de VEB de voorkeur aan erkenning, waarbij niet delen, maar de gehele manier van werken van beveiligingsbedrijven onder de loep wordt genomen, met een zelf lerend karakter zoals dat in de vliegtuigindustrie toegepast wordt.


Interessant was ook dat de VEB gaat aanhaken bij een initiatief van de politie-eenheid Noord-Holland, genaamd Kerngroep Excellent Cameratoezicht. De VEB neemt deel aan de kerngroep die bestudeert hoe camerabeelden beter geschikt kunnen worden als bewijslast bij het opsporen en vervolgen van verdachten. De rol van de vereniging hierbinnen is het bijdragen aan verbetering van de technische invulling door installateurs. Een van de instrumenten die hierbij zal worden gebruikt is het in opdracht van VEB, Uneto-VNI en VEBON-NOVB ontwikkelde ‘Helder Zicht’.


Met het oog op de naderende Algemene Verordening Gegevensbescherming werd een lezing over dit onderwerp gehouden. De aanwezigen werd verteld over het hoe en waarom van de nieuwe wet en wat van hen verwacht wordt om onder andere klantgegevens beter te beschermen. Uit reacties kon worden opgemaakt, dat verschillende ondernemers nog niet echt bezig zijn geweest met de AVG, terwijl de nieuwe wet op 25 mei van kracht wordt.


Twee belangrijke bestuursleden namen afscheid: vice-voorzitter Anton Golubew en secretaris Bengt Rook. Als nieuw bestuurslid is Marc Kramer voorgesteld. Kees Bek is aspirant bestuurslid. Verder werd traditiegetrouw de verkiezing van Beveiligingsbedrijf van het Jaar gehouden. Dit jaar zijn het Koppelaar Beveiliging en Dimarsec Security & Safety, die naar de mening van de inspecteurs de beste kwaliteit hebben geleverd in de categorieën Techniek en PBO.Gedeeld

Geef een antwoord