Voorbeelden samenwerking politie en particuliere beveiliging

Een nieuwe brochure van de Nederlandse Veiligheidsbranche laat zien dat er inmiddels veel concrete en succesvolle samenwerkingsverbanden zijn tussen politie en particuliere beveiliging.

De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft tien mooie samenwerkingsprojecten verzameld (pdf) waarbij informatie-uitwisseling tussen politie en particuliere beveiliging centraal staat. De branchevereniging wil deze samenwerking stimuleren omdat dit leidt tot meer kennis, flexibiliteit en slagkracht in het veiligheidsdomein. En tot een veiliger samenleving. De projecten zijn aangeleverd door de leden.

beveiligingPer project wordt inzichtelijk gemaakt welke informatie wordt uitgewisseld en welke afspraken zijn gemaakt om de privacyregels in acht te nemen. Ook van belang zijn de knelpunten die het betrokken beveiligingsbedrijf ervaart bij de samenwerking, de meerwaarde van het project en de successen. Op deze manier wordt meer bekendheid te geven aan de verschillende wijzen en terreinen waarop samenwerking plaatsvindt op lokaal niveau tussen onder meer politie en particuliere beveiliging.

In beginsel wordt een convenant afgesloten waarbij wederzijdse informatie-uitwisseling uitgangspunt is. Projecten zoals “Oog en Oor” in de Rotterdamse haven en “SA24/7” in Twente hebben landelijke bekendheid gekregen en zijn relatief jong. In het overzicht zijn ook projecten opgenomen die al vele jaren bestaan en waarbij de samenwerking en informatie-uitwisseling regelmatig wordt geëvalueerd.

Het projectenoverzicht laat zien dat er in het veiligheidsdomein al vele concrete en succesvolle samenwerkingsverbanden zijn. De 30.000 beveiligers zijn de extra oren en ogen voor de partners in de veiligheidsketen, zegt de veiligheidsbranche. Door hoogwaardige en professionele samenwerking kan het beste samen nagedacht worden over de meest effectieve en efficiënte aanpak van integrale veiligheidsvraagstukken.

Gedeeld

Geef een reactie