Wijzigingsblad bij NEN 5096 Inbraakwerendheid van gevelelementen

De normcommissie ‘Inbraakwerendheid van gevelelementen’ heeft een wijzigingsblad bij NEN 5096:2012 ‘Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen, classificatie en beproevingsmethode’ gepubliceerd.

inbrekerDe belangrijkste reden hiervoor is dat bij de herziening van NEN 5096 in 2012 onbedoeld de reikwijdte van de manuele beproeving volgens NEN-EN 1630 is vergroot.

Het manueel aanvallen van het materiaal van een deurconstructie komt in de Nederlandse praktijk niet voor, dus er was niet voldoende aanleiding voor het aanpassen van de norm op dit punt. Middels het wijzigingsblad NEN 5096:2012/A1:2015 heeft de normcommissie de onbedoelde aanpassing van NEN 5096:2012 gerepareerd.

Daarnaast zijn bij de herziening van NEN 5096 in 2012 de eisen aan het hang- en sluitwerk anders geformuleerd. Daarbij is onbedoeld het uitvoeren van de manuele beproeving op hang- en sluitwerk volgens NEN 5089 opgenomen als eis, terwijl dit volgens NEN 5096 ook manueel beproefd wordt. Op dit punt is de normtekst verduidelijkt.

Gedeeld

Geef een reactie