Bouwbesluit 2012 heeft gevolgen voor alarmering brandweer

De verplichte automatische branddoormelding naar de regionale alarmcentrale (RAC) van de brandweer verdwijnt voor een groot deel van de gebouwen. Dat is het gevolg van het nieuwe Bouwbesluit, dat op 1 april 2012 in werking is getreden.

Het besluit heeft mogelijk gevolgen voor de brandveiligheid in Nederland en leidt zonder aanvullende maatregelen tot een grotere kans op hoge(re) brandschaden aldus het Verbond van Verzekeraars.

Een van de gevolgen van het Bouwbesluit 2012 is dat de verplichte doormelding naar de regionale alarmcentrale (RAC) sterk is gereduceerd voor bepaalde gebruiksfuncties. Zo blijft de doormelding verplicht voor bouwwerken met een gebruiksfunctie waar zich minder zelfredzamen bevinden, zoals zorgclusterwoningen en gebouwen met kinderopvang- of gezondheidszorgfunctie. Voor bouwwerken met een industrie-, onderwijs-, sport- of winkelfunctie kan de verplichte doormelding vervallen.

Tekening van een brandweer wagenZonder aanvullende maatregelen kan deze wijziging in het Bouwbesluit 2012 grote gevolgen hebben voor de brandveiligheid in Nederland en leiden tot een grotere kans op hoge(re) brandschaden. Ondernemers, brandweer en verzekeraars hebben een gezamenlijk belang bij een effectieve automatische doormelding van brandmeldinstallaties. Het Verbond heeft hierover de afgelopen maanden dan ook intensief overlegd met zowel de brandweer (NVBR) als de Vereniging van Beveiligingsondernemingen in Nederland (Vebon), de Particuliere AlarmCentrales (PACs) en VNO-NCW. Het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een begeleidende rol vervuld. Deze partijen hebben belang bij een goede voorlichting over de doorschakeling en werken er samen aan om Nederland brandveilig te houden en de schadeomvang zoveel mogelijk te beperken.

Resultaat van de samenwerking is een informatiedocument, waarin is uitgelegd wat de situatie na 1 april inhoudt, maar vooral wat ondernemers kunnen of moeten doen om tijdige alarmering van de brandweer te organiseren. Naast het informatiedocument is er een protocol voor vrijwillige (geverifieerde) automatische doormelding in de maak. Dit systeem beoogt het aantal onnodige brandmeldingen te verminderen zonder dat de brandveiligheid en beheersen van brandschaden in het gedrag komen. Via een combinatie van technische verificatie en gerichte gedragsverandering bij ondernemers, werknemers en burgers is de meeste brandveiligheidwinst te behalen.

Gedeeld

Geef een reactie