Brandbeveiliging schiet tekort in gevangenissen

Uit interne veiligheidscontroles (audits) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) blijkt dat de brandveiligheid in een aantal gevangenissen onvoldoende is. Dat zegt het ANP op basis van documenten van DJI.

De geconstateerde tekortkomingen lopen uiteen. Soms gaat het om het ontbreken van calamiteitenplannen en afspraken met de brandweer. In andere gevallen wordt er te weinig geoefend. Ook wordt gebruik gemaakt van brandmeldsystemen zonder geldig kwaliteitscertificaat.
In de inrichtingen in Scheveningen, op Bonaire en in de onlangs gesloten gevangenis Tafelbergweg in Amsterdam is het meeste mis. In Scheveningen wordt te weinig geoefend, zijn de aanvalsplannen voor de brandweer en de afspraken met de politie verouderd en mogelijk niet eens bekend bij de betrokken hulpdiensten. Ook bleken branddekens en zaklantaarns niet klaar voor gebruik. In de gevangenis op Bonaire was het calamiteitenplan voor brand, evacuatie en hulpverlening onvindbaar en lag er brandgevaarlijke rommel te slingeren, zoals karton en plastic. In de Amsterdamse gevangenis Tafelbergweg was zo ongeveer alles mis. Er waren geen calamiteitenplannen en de brandmeldcentrale was niet gecertificeerd. Ook het oefenen met alarmprocedures gebeurde nauwelijks.
Ook bij andere inrichtingen, waaronder jeugdgevangenissen, tbs-klinieken en detentiecentra, werden geregeld tekortkomingen vastgesteld, maar die werden meestal direct opgelost na de eerste controle. Volgens DJI zijn inmiddels de meest acute tekortkomingen verholpen of wordt daaraan gewerkt.

Gedeeld

Geef een reactie