Brandweer en verzekeraars willen Nederland brandveiliger maken

Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars slaan de handen ineen om leed en schade als gevolg van brand terug te dringen.

Veel branden zijn met betrekkelijk eenvoudige maatregelen vermijdbaar of beheersbaar. Door het delen van kennis, de bevordering en de verspreiding daarvan willen brandweer en verzekeraars Nederland brandveiliger maken.

Voorzitter van Brandweer Nederland Stephan Wevers en directeur Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars ondertekenden een intentieverklaring voor strategische samenwerking. Met de intentieverklaring onderschrijven brandweer en verzekeraars onder meer dat ze samen optrekken richting stakeholders om brandveiligheid en effectieve brandalarmering en -bestrijding te bevorderen.

Intentieverklaring

Brandweer en verzekeraars werken al langer samen – onder meer in normcommissies en bij acties gericht op het vergroten van risicobewustwording, zegt Wevers. Voorbeelden hiervan zijn de Brandpreventieweken, de ontwikkeling van preventie-instrumenten zoals Checklistbrand.nl en campagnes op beurzen. Daarnaast werkt de brandweer al bijna dertig jaar samen met de door de gezamenlijke verzekeraars opgerichte Stichting Salvage in de hulpverlening na brand.

Kern is dat door het bundelen van kennis, menskracht, netwerk en financiële middelen beide organisaties hun maatschappelijke rol verder versterken door het vergroten van de brandveiligheid en het verminderen van branden, slachtoffers en schade.

Een gezamenlijke aanpak is hard nodig, stellen beide organisaties. Het aantal slachtoffers van brand lag in 2013 op 52 doden en 600 gewonden. Naast de emotionele impact van brand is de financiële schadelast groot. Uit de Risicomonitor Woningbranden van het Verbond blijkt dat op basis van brandclaims jaarlijks zo’n 115.000 huishoudens de dupe zijn van een kleine of grote brand in hun woning. De schadelast bij bedrijfsbranden is ernstig: 2013 was de hoogste ooit met liefst 636,5 miljoen euro schade.

Gedeeld

Geef een reactie