Europees advies voor testen brandveiligheid meubilair

Jaarlijks overlijden in de EU ongeveer 5000 mensen als gevolg van een woningbrand. Het aantal doden en gewonden kan flink dalen als fabrikanten bij de productie van bankstellen en matrassen beter testen op brandveiligheid.  De Federation of the European Union Fire Officer Associations (FEU) komt met aanbevelingen en wil met meubelfabrikanten in gesprek.

In het onderzoeksrapport ‘Fire safety of upholstered furniture and mattresses in the domestic area’ komt de FEU met een advies aan meubelfabrikanten welke brandveiligheidstesten zij het beste kunnen doen. Bij zeker 25% van de woningbranden waren brandbare bankstellen of matrassen de oorzaak. En dat percentage is veel te hoog”, zegt René Hagen, lector Brandpreventie bij de Brandweeracademie en projectleider van het onderzoek. “In de VS en in het Verenigd Koninkrijk bestaat al regelgeving over brandveiligheid van meubilair en matrassen in een woonomgeving, in Europa nog niet.”

Verbeterde onderzoeksmethoden
Met het rapport geeft de FEU voor het eerst op Europees niveau een advies over brandveiligheid. Brandweerkorpsen gaan met de resultaten uit dit rapport in gesprek met onder meer fabrikanten, leveranciers en overheden over de acties en maatregelen die zij kunnen nemen.
Hagen: “De methoden om de brandbaarheid van meubilair te testen zijn de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Het Europese brandweeradvies zorgt ervoor dat fabrikanten die over landsgrenzen leveren, weten waar ze aan toe zijn.”

Over de FEU
De FEU is het Europese samenwerkingsverband van brandweerkorpsen. Het initiatief voor het onderzoek is genomen door Brandweer Nederland en de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Bezoek de website van de FEU.

Download het rapport ‘Fire safety of upholstered furniture and mattresses in the domestic area’.

Het FEU-rapport verwijst naar het rapport ‘Impression tests upholsterd furniture and mattresses’ van de Brandweeracademie.

Gedeeld

Geef een reactie